Rekonstrukce jídelny v Hradské je dokončena

21.09.2022 15:02

ZLÍN – Nově instalovaná technologie kuchyně ve školní jídelně Hradská umožní vaření až 1500 porcí denně, což je cca o 500 porcí více než byla dosavadní výrobní kapacita, která má být zatím zachována.  „Účelem rekonstrukce objektu bylo i zvýšení počtu druhů připravovaných jídel. Díky novým moderním technologiím je nyní v kuchyni zajištěna efektivnější příprava a rychlejší výdej jídel a odbavení strávníků. Náklady na rekonstrukci jídelny a kuchyně jsou ve výši přibližně 39 milionů korun včetně DPH,“ uvedl Tomáš Melzer, tiskový mluvčí zlínského magistrátu.
„V rámci rekonstrukce jsme kladli velký důraz na zajištění větší bezpečnosti dětí, zvětšení prostoru šatny, hygienického zázemí, zlepšení podmínek pro stravování v podobě snížení hlukové zátěže v prostoru jídelny a zvýšení kvality přípravy jídel,“ prozradila Kateřina Francová, náměstkyně primátora pro oblast školství.
První část rekonstrukce objektu se uskutečnila už v roce 2019, a to rekonstrukcí a modernizací technologie výměníkové stanice, umístěné v suterénu. V roce 2020 měla na již provedenou rekonstrukci výměníkové stanice navázat rekonstrukce a modernizace samotné jídelny a kuchyně. Situace kolem pandemie však přípravy o rok odsunula. Dílo tak bylo dokončeno letos. 
Součástí rekonstrukce jídelny v Hradské ulici je i přístavba objektu, díky níž došlo k rozšíření zázemí kuchyně, rozšíření prostoru jídelny umožňující rozšíření šaten. Stávající prostory v kuchyni včetně skladů, technických prostor a zázemí pro zaměstnance prošlo celkovou modernizací. „V jídelně jsou nově vybudovány šatny, sociální zařízení a zabezpečený vstup pro strávníky, včetně zajištění bezbariérového přístupu. V rámci rekonstrukce je objekt zateplen, jsou provedeny akustické, bezpečnostní a protipožární opatření, nové povrchové úpravy stěn a podlah, nově provedeny rozvody vody, ústředního vytápění, kanalizace, elektroinstalace, slaboproudů, rozvodů vzduchotechniky včetně nových rekuperačních VZT jednotek. Provedené úpravy povedou k úsporám vytápění,“ dodal mluvčí.
„Jídelna je vybavena špičkovým příslušenstvím, které po zkušebním provozu nově umožní nabídku dvou jídel. Věříme, že nám hygiena umožní vařit i třetí dietní jídlo, o které má zájem stále větší počet žáků,“ konstatoval primátor Jiří Korec.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Magistrát města Zlína