Ředitelství silnic Zlínského kraje si připomnělo dvacet let své činnosti

09.01.2022 09:01

ZLÍNSKÝ KRAJ – Kulaté výročí dvaceti let od svého založení si v závěru roku 2021 připomněli pracovníci příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK). Během své existence ŘSZK realizovalo na silnicích II. a III. třídy téměř 400 investičních staveb v hodnotě více než 7,5 miliardy korun a využilo u 86 staveb evropských dotací ve výši bezmála 3,3 miliardy korun.
„Stát předal na začátku tisíciletí všechny silnice II. a III. třídy nově vzniklým krajům. Tehdejší vedení Zlínského kraje rozhodlo v této souvislosti v září 2001 o zřízení nové příspěvkové organizace ŘSZK. Stalo se tak k datu 1. října téhož roku. Jejím ředitelem byl jmenován Bronislav Malý, který byl předtím zaměstnancem Odboru dopravy krajského úřadu. O měsíc později se převedly pod kraj také čtyři okresní správy silnic. V roce 2004 se z nich staly krajské obchodní společnosti s názvem Správa a údržba silnic – Zlínska, Kroměřížska, Slovácka, Valašska,“ připomněla Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
„Kompetence majetkového správce a investora jsme převzali k 1. lednu 2002. Ze čtyř SÚS k nám přešlo 26 pracovníků, převážně z technickosprávních úseků. Přijímali jsme tehdy jen jednoho nového zaměstnance. Nebylo to úplně jednoduché, budoucí zaměstnanci ŘSZK šli do určité nejistoty, nevěděli, co je v nově vytvořené organizaci čeká. Začali jsme tedy pracovat se stavem 28 lidí,“ vzpomíná na začátky firmy její zatím jediný ředitel Bronislav Malý (na snímku). Z původní sestavy ještě stále pracuje na ŘSZK 18 osob. Během prvních tří let se počet zaměstnanců ŘSZK zvýšil na 44 osob a tento stav trvá až do současnosti.
Koncem roku 2001 proběhla důležitá jednání o změně příjemce financí od Státního fondu dopravní infrastruktury, který měl dlouhodobě stanovené koeficienty pro jednotlivé okresy, a příjemcem financí se místo čtyř SÚS stalo ŘSZK. Byly také převzaty tři projekty na investiční stavby, které se již nacházely ve fázi s vydaným stavebním povolením. Několik dalších projektů bylo v různém stupni rozpracovanosti.
„Při rekonstrukcích krajské silniční sítě jsme využívali nejen prostředky z rozpočtu Zlínského kraje, ale podařilo se nám realizovat 86 staveb spolufinancovaných z evropských dotací v celkové výši 3,3 miliardy korun. Za těmito čísly se skrývá obrovský objem práce na přípravě akcí, při realizaci staveb a také při proplácení, zúčtování nebo navedení staveb do majetku kraje. Nejcennější na naší firmě jsou její lidé, kteří toto všechno dobře zvládají,“ uvedl ředitel ŘSZK.
Největší dokončenou investicí v historii ŘSZK byla v roce 2013 výstavba jihovýchodního obchvatu Holešova v délce 4,4 kilometru za 292 milionů korun.
Kromě investiční činnosti zajišťuje ŘSZK rovněž veškerou majetkovou správu silničního majetku. „Poskytujeme různá vyjádření a rozhodnutí při veškeré činnosti jiných subjektů, která se nějak dotýká krajských silnic. Ročně zpracujeme úřední agendu pro přibližně patnáct tisíc čísel jednacích,“ doplnil Bronislav Malý.
„Jsem hrdý na to, že mohu spolupracovat s ŘSZK, které má velmi propracovaný systém řízení investičních projektů, a to od projektování přes výběrová řízení až po samotnou realizaci silničních staveb. Považuji jej za jeden z nejpropracovanějších systémů v rámci celé České republiky. I díky tomu patří podle pravidelného hodnocení stav silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji k těm nejlepším, a to i přesto, že je náš kraj v tomto ohledu ze strany státu dlouhodobě podfinancován,“ sdělil náměstek hejtmana Radek Doležel, zodpovědný za oblast dopravy.

Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj

Silnice Holešov. Foto: Archiv SNZ