Recenze - Hrozenské šaty

04.12.2018 12:56

„Kniha, kterou držíte v rukou, vznikla s cílem shromáždit a ucelit dostupné poznatky o lidovém oděvu a výšivce Moravských Kopanic. Při jejím sestavování jsme čerpaly z archivních pramenů i odborné literatury. Těžiště vědomostí uvedených v této publikaci ale leží někde jinde. Jedná se o znalosti našich babiček a prababiček, starých vyšívaček, kterým je předaly předchozí generace. Znalosti, které jsme získaly detailním zkoumáním nepřeberného množství součástek kopanického lidového oděvu, jež nám prošly rukama. Protože se domníváme, že toto dědictví je velmi hodnotné, byly bychom rády, kdyby zůstalo zachováno pro budou generace. A to nás vedlo k rozhodnutí napsat a vydat publikaci Hrozenké šaty.“ Těmito slovy uvádí trojice autorek Eliška Křižková ml., Eliška Křižková st. a Marcela Trtková okolnosti vzniku a vydání knihy Hrozenské šaty, unikátní, protože první ucelené monografie věnované kroji Moravských Kopanic. Mezi odborníky není pochyb, že kopaničářský kroj je považován za jeden z nejarchaičtějších na Moravě. Josef Klvaňa, autor podnes respektovaného členění slováckých krojů, se v roce 1896 o kopaničářské výšivce vyjádřil následovně: „Ve vzorech ze Starého Hrozenkova seznáte ornamentální typ, který neuvidíte nikde jinde, v žádném slohu, v žádné době a směle můžete jej pokládati za nejstarší moravský, snad zpříma pohansky starý.“ Ale snad každého, kdo se třeba na Kopaničářských slavnostech setkal s krojem kopanických žen a dívek, oslovila spanilá prostota kroje zdobeného jen ruční výšivkou, odkazujícího kamsi do dávné minulosti nejen času, ale i lidské duše.

Zájem o Kopanice mezi čtenáři v posledních letech vyrůstá z jediného tématu – bohyní. Bohyně jsou však jen velmi dílčí, sice nejatraktivnější, ale nikoli nejdůležitější součástí lidové kultury Kopanic. Proniknout do tajů kdysi izolovaného kopaničářského vesmíru není jednoduché a vyžaduje to pokorně a pozorně „naslouchat Kopanicím“ v jejich komplexnosti. K tomu je knížka o lidovém oděvu jedním z nezbytných stupňů. Ale i ti, kteří jsou uhranuti mystérii Kopanic, si dozajista přijdou na své v kapitole o magickém významu ornamentu. Čtenář se v ní dozví, jakou funkci měl v kopanické výšivce tzv. šípový nebo trnový věnec, baraňje rožky, koňská kopyta, bránečky, kalichy apod.

Textovou část knihy doplňují desítky archivních fotografií, jak figurálních kompozic, tak i jednotlivých krojových částí. Na přehledném členění publikace má nemalou zásluhu grafická úprava Michala Stránského. Knihu vydalo Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic ve Starém Hrozenkově, které také zajišťuje distribuci a prodej knihy (tel: 572 696 323, e-mail: iskopanice@razdva.cz, web: www.iskopanice.cz).

Jiří Jilík

Fotografie z knihy Hrozenské šaty.