Reakce zlínské radnice na komentář Jde o vodu nebo o volební preference a je osočování namístě?

03.09.2018 12:52

Bude nebo nebude ve Zlíně referendum k vodárenským otázkám?

Bude nebo nebude ve Zlíně referendum k vodárenským otázkám? V tuto chvíli to nelze říci. Referendum může vyhlásit jedině zastupitelstvo města a to bude zasedat až 13. září.

O sbírání podpisů nutným pro vypsání referenda ví radnice už řadu měsíců. Ostatně, Pavel Sekula o této své iniciativě mluvil i na zastupitelstvu. Město proto na nic nečekalo a po zveřejnění tří otázek navržených pro referendum - a po Pavlem Sekulou zveřejněné informaci, kolik má již podpisů - se obrátilo již v průběhu července na Ministerstvo vnitra ČR s žádostí o jejich odborné právní posouzení. Proč tak učinilo? Protože je povinností úřadu zajistit zastupitelům města pro jejich rozhodování maximum informací, na jejichž základě budou svým hlasováním rozhodovat o dalším postupu. A znění otázek je pro vypsání referenda klíčové.

Stanovisko Ministerstva vnitra získalo město počátkem srpna. Proč ho hned nezveřejnilo? Protože v té době ještě přípravný výbor nepřinesl návrh na uspořádání referenda a nebylo tedy jisté, zda k podání návrhu skutečně dojde. A nebylo také jisté, jaké otázky nakonec budou doručeny, protože aktivisté s radnicí nekomunikovali. Nebudu se ale příliš plést, když napíši, že i kdyby stanovisko ministerstva zveřejnila radnice hned po obdržení, dočkala by se od Pavla Sekuly jen osočení, že chce zmařit sběr podpisů – a ten by přerušen nebyl.

Měli se organizátoři předem poradit? A s kým? Na to je jednoduché odpovědět: kompetentní institucí ve věci pořádání místních referend je právě Ministerstvo vnitra. Na něj se ale Pavel Sekula neobrátil, přestože při jiných svých aktivitách ano. Výsledkem je, že on i další aktivisté nechali podepisovat tisíce lidí pod tři otázky, z nichž dvě jsou v rozporu s právem a třetí špatně formulovaná. Za tuto skutečnost ale není vinna radnice. Přece, když si chci uvařit guláš a nevím jak, nepůjdu se ptát automechanika. Obrátím se na kuchaře. V případě místních referend je tím kuchařem Ministerstvo vnitra.

Lze silně polemizovat s názorem, zda se současné vedení města důsledně nepostavilo k problému kolem vody už v minulosti. K prodeji části VaK Zlín a pronájmu její další části došlo v roce 2004, kdy byly také uzavřeny patřičné smlouvy platné do roku 2034. V roce 2004 nikdo ze současného vedení města u těch rozhodnutí nebyl. Nicméně i dnes tu jsou platné smlouvy, které nelze jednoduše vypovědět jen proto, že se nelíbí nebo třeba nejsou výhodné.

Závěrem bych se rád vyjádřil k tomu, proč dne 28. srpna město spojilo v osobě Pavla Sekuly vodu a jeho problémy v Bytovém družstvu Podlesí (BDP). Protože tyto dvě věci spolu souvisí. Pro Pavla Sekulu je voda hlavně prostředkem, jak uspět ve volbách, dostat se na radnici a z ní poté řešit své problémy v BDP. Ostatně, byl to on, kdo ještě nedávno obcházel politické strany a tvrdil jim, že pokud uchopí téma vody, na radnici se dostanou. Zeptejte se u Pirátů nebo u SPD - tam nakonec byl vyslyšen a dostal na kandidátce místo.

Dovolte mi na konec dvě řečnické otázky: Pokud je informace radnice o problémech Pavla Sekuly v BDP osočováním, co jsou tedy jeho časopisy, ve kterých opakovaně obviňuje představitele města z krádeží, korupce a prospěchářství? A proč na základě „důkazů,“ které přináší, už dávno Policie ČR nekonala?
Děkuji autorovi komentáře Jde o vodu nebo o volební preference a je osočování namístě? ze dne 29. srpna, panu Vlastimilu Langerovi, za možnost reagovat.

Zdeněk Dvořák, vedoucí Oddělení tiskového a šéfredaktor Magazínu Zlín, Magistrát města Zlína