Radnice zvelebí okolí Knihovny Kroměřížska na Slovanském náměstí

30.07.2021 15:36

KROMĚŘÍŽ - Okolí Knihovny Kroměřížska na Slovanském náměstí dostane novou podobu. „Město Kroměříž o proměně prostoru kolem Knihovny Kroměřížska uvažuje dlouhodobě. Je však třeba počkat, až získáme pozemky pod knihovnou a v jejím bezprostředním okolí. Tento proces právě finišuje,“ uvedla místostarostka Kroměříže Daniela Hebnarová.
„Plocha před knihovnou se změní v park podobně, jako vypadá přilehlý prostor mezi pravoslavným kostelem svatých Cyrila a Metoděje a bývalým obchodním domem. Stávající parkovací místa zůstanou zachována. Odbor regionálního rozvoje nechal zpracovat studii na revitalizaci zmíněného prostoru a závazné stanovisko vydalo již oddělení památkové péče stavebního úřadu,“ informoval Jan Vondrášek, tiskový mluvčí kroměřížské radnice.
Podle zmíněné studie by revitalizace vyřešila také problémy s nedostatečným odvodem dešťových vod z ploch v okolí knihovny, který způsobuje zaplavování její garáže. Řešením bude změna způsobu odvodnění.
Problém s nedostatečnou kapacitou kanalizace eliminují plánované zasakovací povrchy a retenční nádrže napojené na kanalizaci v Jiráskově ulici a využívané pro zavlažování okolní zeleně. Částečně komplikace se zaplavováním suterénu Knihovny Kroměřížska už vyřešila dubnová oprava kanalizace, která spočívala v novém napojení kanalizační přípojky ve Vrchlického ulici.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Kroměříž