Radnice zve občany na veřejné projednání k novému územnímu plánu měst

05.04.2022 07:13

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Město Rožnov pod Radhoštěm pokračuje v přípravách nového územního plánu. Dalším krokem je představení tvorby územního plánu veřejnosti. „Zpracovatelé se spolu s občany města setkají již ve středu 6. dubna a poté následující čtvrtek. Připravena je také interaktivní mapa a dotazník k popisu území města a jeho potenciálnímu rozvoji. Zadání nového územního plánu města by na základě přípravné fáze měli zastupitelé schválit na podzim letošního roku,“ informovala tisková mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková.
Zpracovatelé územního plánu z atelieru Kontext v prvních měsících letošního roku zahájili práce analýzou aktuálního stavu území, podkladových materiálů, klíčových témat, průzkumů a rozborů. Do konce února měli občané možnost zasílat podněty k novému územnímu plánu, které byly evidovány a postupně budou vyhodnoceny. Nyní je nutné představit celý proces tvorby územního plánu veřejnosti a k tomu jsou naplánovány dva dny veřejného projednání.
Ve středu 6. dubna od 16 hodin v obřadní síni městského úřadu proběhne Setkání zpracovatelů nového územního plánu s veřejností. Na setkání budou zodpovězeny otázky ohledně územního plánu, jak tento proces probíhá, kde se aktuálně nacházíme, co zpracovatele čeká, jak se může zapojit veřejnost a také jaké jsou výsledky první etapy průzkumů a rozborů území města. Ve čtvrtek 7. dubna bude na stejném místě od 10 do 18 hodin připraven tzv. Den otevřených dveří k územnímu plánu.
„V tento den je počítáno s konzultacemi dle časových možností občanů, kterým nevyhovuje formát veřejného jednání.  Bude prostor na obecné otázky, i možnost se zpracovateli prodiskutovat svůj konkrétní požadavek do nového územního plánu,“ upřesnila tisková mluvčí.
Pro zpracovatele nového územního plánu a definování správného zadání nového územního plánu je nutné dobře poznat území města, nejen studiem podkladů, ale také pohledem obyvatel, kteří zde ve městě žijí. K tomuto bude sloužit jednoduchý dotazník a interaktivní mapa, které bude možné vyplnit do 12. dubna. „Chceme znát názor a pohled lidí, kteří město užívají každodenně a tráví zde veškerý svůj volný čas a dlouhodobě jej v různých oblastech zjišťujeme. Budeme rádi, pokud nám i při této příležitosti občané označí místa, na která jsou v Rožnově pyšní, kde se jim líbí, která jsou podle nich dobře využita. Zároveň však chceme vědět i o prostorách, které podle občanů nejsou dostatečně využívány, mají potenciál pro rozvoj jiného druhu, nebo se zde třeba necítí příliš bezpečně nebo dobře,“ doplnila místostarostka Kristýna Kosová.  
Vlastimil Langer
Zdroj: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Rožnovská radnice. Foto: Archiv SNZ