Radnice za opravy v základních školách utratí více než 20 milionů korun

18.06.2024 11:07

KROMĚŘÍŽ - Opravy střech v Základních školách U Sýpek a Komenského náměstí a kompletní rekonstrukce školní jídelny v ZŠ Zachar jsou nejdůležitějšími a nejnákladnějšími stavebními pracemi, které proběhnou v základních školách zřizovaných městem Kroměříží v době letních prázdnin.
„Každoročně se snažíme, aby nejnáročnější stavební práce, které by mohly ovlivnit chod škol, probíhaly v červenci a srpnu, tedy v prázdninových měsících, kdy ve školách nejsou děti ani pedagogičtí pracovníci a není narušována výuka,“ řekl místostarosta Karel Holík.
Výjimkou je oprava střechy v Základní škole na Komenského náměstí, kterou firma VESTAV group zahájila již v květnu. Jedná se o náročnou a rozsáhlou rekonstrukci, která se nedá realizovat během dvou měsíců. Dokončena bude v září a radnice za ni zaplatí šest milionů korun. Oprava střechy bude zahrnovat kompletní výměnu střešní krytiny na celém objektu školy kromě rohové věže, částečnou výměnu krovu poškozeného vlhkostí v důsledku dlouhodobého zatékáním do konstrukce střechy a další související práce.
„Druhou základní školou, kde se bude opravovat střecha, je ZŠ U Sýpek. Tady bude firma ELIS-střechy pracovat v červenci a srpnu a rekonstrukcí projde část střechy školy nad učebnami. Za tuto opravu město zaplatí 4,95 milionu korun. Připravuje se rovněž rekonstrukce školní jídelny ZŠ Zachar, kterou provede společnost KERAMO D – Dohorák. Přijde na 5,34 milionu korun, a to včetně modernizace stravovacího systému,“ sdělil Jan Vondrášek, kroměřížský tiskový mluvčí.
Práce tu budou zahájeny v posledním červnovém týdnu a dokončeny na konci srpna. Počítá se výměnou podlahovin a obkladů, s instalací nových rozvodů elektřiny, s výměnou stropního podhledu včetně osvětlení a s novými rozvody vody a práce zahrnují přípravu na přepojení dešťové kanalizace a pořízení nových interiérových prvků. V ZŠ Zachar o letních prázdninách proběhnou ještě další práce – úpravy vnitřní kanalizace, odvodnění střech, výměna stropních podhledů a rekonstrukce elektroinstalace ve třetím nadzemním podlaží, to vše v předpokládané hodnotě pět milionů Kč, kdy dodavatel těchto stavebních prací se aktuálně soutěží.
„Těší mě, že se nám podařilo připravit na prázdniny tak důležité investiční akce, jako jsou opravy střech ve školách a rekonstrukce školní jídelny. Dalším pozitivem je, že u těchto zakázek se nám podařilo oproti předpokladu ušetřit nemalé finanční prostředky. Střecha ZŠ Komenského byla kalkulována na zhruba devět milionů korun, stát bude šest milionů. V případě střechy ZŠ U Sýpek jsme počítali s investicí ve výši 7,21 milionu a díky výsledku výběrového řízení na zhotovitele zaplatíme 4,95 milionu korun. A na rekonstrukci školní jídelny na Zacharu ušetříme oproti předpokladu 1,34 milionu korun,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.
Kromě výše uvedených zakázek budou v kroměřížských základních školách probíhat další práce obvykle plánované na prázdninové měsíce, jako jsou pravidelné revize zařízení, malování, drobné stavební práce a opravy, výměny interiérových prvků a vybavení. „Celkem město letos za opravy v základních školách zaplatí více než 20 milionů korun,“ doplnil Opatrný.
Město Kroměříž je zřizovatelem šesti základních škol: ZŠ Komenského náměstí, ZŠ Oskol, ZŠ Slovan, ZŠ Švabinského nábřeží, ZŠ U Sýpek a ZŠ Zachar.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Městský úřad Kroměříž