Radnice v příštím roce rozdělí sociálním službám celkem 7,9 milionu korun

26.10.2021 11:09

KROMĚŘÍŽ - Kroměříž podpoří v roce 2022 sociální služby částkou 7,9 milionu korun. Rozhodli o tom zastupitelé. Peníze obdrží na základě výpočtů registrované sociální služby zařazené do sítě sociálních služeb, včetně příspěvkové organizace Sociální služby města Kroměříže.
„Částku pro sociální služby každoročně navyšujeme. V příštím roce tomu nebude jinak. Oproti letošnímu roku tak sociální služby dostanou o půl milionu korun více. Navýšení podpory pomůže v Kroměříži rozvíjet kvalitní registrované sociální služby a zajistí občanům města jejich lepší dostupnost,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka.
Navýšení financí pro sociální služby umožní městu v menší míře krátit požadavky poskytovatelů, které v minulých letech byly kráceny zhruba o 40 procent. „Navýšení zohledňuje i vyšší náklady na sociální služby v době pandemie koronaviru, což považuji za velmi důležité. Systém výpočtu finančních příspěvků je navíc nastaven tak, že nezvýhodňuje žádnou organizaci, a to včetně příspěvkové organizace města Kroměříže,“ poznamenal Peštuka.
„Letos město registrovaným sociálním službám zařazeným do sítě sociálních služeb rozdělilo na dotacích 3,732 milionu korun na dotacích, zbylých 3,668 milionu korun dostaly formou příspěvku Sociální služby města Kroměříže. Dotační program poprvé zavedený na rok 2018 zohlednil množství sociální práce, tedy počet výkonů, které sociální služby poskytly klientům s trvalým bydlištěm v Kroměříži,“ přiblížil Jan Vondrášek, tiskový mluvčí kroměřížské radnice.
Podle vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovana Klabala radnice podporuje pouze ty organizace, které poskytují své služby klientům z Kroměříže. Současně poskytovatele sociálních služeb motivuje k podávání žádostí o dotace i na jiná města a obce, odkud mají klienty. Někteří poskytovatelé totiž až do roku 2017 dostávali od města vysoké dotace i tehdy, když klienti z Kroměříže tvořili v celkovém počtu jejich klientů menšinu.
Mimo tento dotační program vyplácí město každoročně dotace také organizacím, které zajišťují v Kroměříži aktivity v oblasti sociální, zdravotní, pro zaměstnanost a rozvoj prorodinných aktivit a pro rok 2022 nově připravuje i dotační program pro terénní hospicové služby.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Kroměříž