Radnice upozorňuje na rizika spojená s neregistrovanými poskytovateli sociálních služeb

09.07.2024 14:46

KROMĚŘÍŽ - Městský úřad Kroměříž upozorňuje občany na potenciální rizika spojená s využíváním služeb neregistrovaných poskytovatelů sociálních služeb, zejména těch poskytovaných v domácím prostředí klientů, které mají například charakter pečovatelské služby. „Případní zájemci o využití těchto služeb by se měli zajímat o fakt, zda příslušná služba je registrovaná a její pracovníci tedy mají oprávnění k jejímu poskytování. Registraci provádí krajské úřady, v případě kroměřížského regionu pak Krajský úřad Zlínského kraje,“ řekl místostarosta Pavel Motyčka.
V poslední době se objevují nabídky od poskytovatelů péče, kteří inzerují své služby bez příslušné registrace a dohledu úřadů. Tito neoficiální poskytovatelé mohou na první pohled působit profesionálně a důvěryhodně, avšak jejich služby nemusí splňovat potřebné standardy kvality tedy i bezpečnosti.
„Kontroly registrovaných poskytovatelů zahrnují například inspekce kvality ze strany příslušných úřadů, hodnocení kvalifikace personálu, dodržování různých norem a zajištění adekvátních pracovních postupů či trestní bezúhonnost pracovníků. Standardy kvality zahrnují nejen odbornou způsobilost a zkušenosti pečovatelů, ale také schopnost poskytovat péči přizpůsobenou individuálním potřebám klientů, udržování důvěrnosti a etického přístupu a zajištění kontinuity a péče. Bez těchto kontrol a záruk může být péče poskytovaná neregistrovanými subjekty nedostatečná a potencionálně nebezpečná,“ upřesnil Radovan Klabal, vedoucí oddělení sociálních věcí a zdravotnictví kroměřížské radnice.
Využívání služeb neregistrovaných subjektů s sebou přináší pro klienty potenciální rizika. Jejich pracovníci nemusí mít odborné vzdělání ani zkušenosti, což může vést k nesprávné nebo nedostatečné péči. Existuje také riziko finančních podvodů, kdy jsou klienti žádáni o vysoké zálohy nebo neúměrné úhrady za služby, které nejsou adekvátně poskytovány. Nejistá je také kvalita péče. Bez již zmíněné registrace služby a pravidelné kontroly ze strany příslušných úřadů není možné garantovat kvalitu a bezpečnost poskytovaných služeb. To může mít vážné dopady na zdraví a bezpečí seniorů a dalších zranitelných skupin obyvatel. V případě problémů s neregistrovaným poskytovatelem služeb je obtížné domáhat se svých práv, protože tito poskytovatelé často nesplňují zákonné požadavky a nepodléhají žádným inspekcím kvality sociální služby.
„Městský úřad Kroměříž proto důrazně doporučuje občanům, aby se před využitím jakýchkoliv služeb, jako je třeba pečovatelská služba, ujistili, že poskytovatel je řádně registrován podle zákona o sociálních službách. Registrovaní poskytovatelé musí splňovat přísné standardy kvality a jsou pravidelně kontrolováni, což zajišťuje bezpečnost a kvalitu poskytovaných služeb,“ doplnil Klabal.
„Registrovanou pečovatelskou službu zajišťuje v Kroměříži například Charita Kroměříž či Sociální služby města Kroměříže, p. o. Pro více informací nebo pro ověření registrace poskytovatele sociálních služeb se mohou zájemci obrátit na odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kroměříž na telefonním čísle 573 321 424, 573 321 346 nebo na e-mailu:iva.kanova@mestokm.cz a marketa.latalova@mestokm.cz,“ inforkoval Jan Vondrášek, kroměřížský tiskový mluvčí.
Vlastimil Langer
Zdroj: Městský úřad Kroměříž
Ilustrační foto: Archiv SNZK