Radnice pořádá fórum, na kterém zazní deset priorit města

12.06.2022 09:50

KROMĚŘÍŽ - Obyvatelé Kroměříže mohou v úterý 14. června diskutovat s představiteli radnice o současných problémech i o budoucím směřování města. Fórum Zdravého města Kroměříž se uskuteční od 16:00 v Klubu Starý pivovar.
„Po dvouleté odmlce způsobené koronavirem opět můžeme pozvat občany na veřejnou diskusi o rozvoji města, plánech a projektech i o největších problémech Kroměříže. Váš názor nás zajímá,“ pozval Kroměřížany místostarosta Vratislav Krejčíř.
V úvodu představitelé města připomenou stav problémů, které vzešly z posledního veřejného projednání, které se konalo v roce 2019. „Následně budeme definovat nové priority, které občané vnímají jako nejdůležitější,“ uvedla Michaela Jiříková, koordinátorka projektu Zdravé město Kroměříž, místní Agenda 21. Diskutovat se budou priority v oblastech rozvoj města, doprava, sport, kultura, životní prostředí, vzdělávání a výchova a sociální oblast.
„V roce 2019 lidé označili za potřebná opatření pro zadržování vody v krajině, vybudování sportovně-rekreační zóny v lokalitě Bágrák, řešení likvidace odpadů po roce 2025, řešení křižovatky ulic Havlíčkova – Albertova, zajištění veřejného přehledu investic města, vybudování cyklostezky ve městě mimo hlavní komunikace, zajištění pravidelného setkání s podnikateli, zřízení obecního hostince, zřízení nového turistického portálu, zajištění časového omezení hlasitých hudebních produkcí – kulturních akcí, zřízení nové pobytové služby pro seniory a podporu mezigeneračního soužití,“ připomněl Jan Vondrášek, kroměřížský tiskový mluvčí.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Městský úřad Kroměříž