Radnice bude i nadále přispívat na kastraci kocourů a koček

13.11.2022 07:25

OTROKOVICE - Program kastrace koček a kocourů běží v Otrokovicích od roku 2003 a stále se setkává se zájmem veřejnosti. Naplňuje tak i účel, pro který byl zřízen. „Ošetřená zvířata totiž napomáhají tomu, aby na území města nedocházelo k jejich přemnožení. Otrokovičtí radní rozhodli o pokračování programu i v roce 2023?“ informovala Lenka Vaculová, otrokovická tisková mluvčí.
„Ročně je v rámci programu ošetřeno přibližně 60 zvířat, z čehož jsou pravidelně v převaze kočky. Prostřednictvím programu se snažíme regulovat populaci toulavých koček a kocourů a již několik let neevidujeme žádné stížnosti v této oblasti,“ přiblížila starostka města Otrokovice Hana Večerková s tím, že program pomáhá také přeplněným útulkům.
Kastraci kocourů a koček zajišťují všechny veterinární ordinace ve městě. Majitel zvířete si musí ponechat doklad o zaplacení provedeného zákroku a poté jej osobně doručit na odbor životního prostředí MěÚ Otrokovice, kde mu bude část výdajů uhrazena.
„Od začátku programu došlo k navýšení příspěvku na kastraci pouze jednou v roce 2011, kdy se cena za úkon provedení kastrace pohybovala okolo 650 korun. Vzhledem k tomu, že se dnešní ceny mnohdy šplhají i k 1 700 korunám, přistoupili jsme k navýšení příspěvků ze 150 korun na 300 korun u kastrace kocoura a z 300 korun na 500 korun u kastrace kočky. V rozpočtu jsme také navýšili celkovou částku na tento program a to z 20 na 30 tisíc korun,“ doplnila starostka Hana Večerková.

Vlastimil Langer
Zdroj: Městský úřad Otrokovice
Ilustrační foto: Archiv SNZ