Krajští radní mapují investiční akce, aby je mohli vyhodnotit z hlediska priorit

20.01.2021 08:45

ZLÍNSKÝ KRAJ – Představitelé Zlínského kraje objíždějí společně s pracovníky krajského odboru investic právě probíhající a také připravované investiční akce, aby získali co nejkonkrétnější představu, do čeho se momentálně v jednotlivých resortech investuje a také aby posoudili naléhavost dalších zamýšlených investičních záměrů. „Seznámili se již s částí investičních aktivit v oblasti kultury, sociálních služeb, zdravotnictví i školství,“ informovala Helena Mráčková z oddělení komunikace a vztahů s veřejností.

„Navštívili jsme například objekty Střední školy polytechnické ve Zlíně, kde musíme řešit problémy s technicky zastaralou kuchyní nebo havarijní stav šatek a sociálního zázemí pro studenty a pedagogy u strojních dílen. Také jsme se podívali do Čiperovy vily ve Zlíně, pro niž hledáme to nejlepší využití poté, co se odtud přestěhuje dětské centrum,“ sdělila radní pro školství a kulturu Zuzana Fišerová, která si prohlédla také některé významné investice krajských kulturních příspěvkových organizací. 

Se záměry na pokračující modernizaci infrastruktury Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje se seznámila náměstkyně pro zdravotnictví Olga Sehnalová. „Seznámili jsme se s projektem výstavby nového dispečinku operačního střediska ve Zlíně, plánovanou výstavbu základny v Otrokovicích i připravovanou modernizaci výjezdové stanice v Uherském Hradišti,“ uvedla Olga Sehnalová.

Jedna z cest představitelů Zlínského kraje vedla také do okresu Uherské Hradiště, a sice na místa plánovaných investic v sociální oblasti. „Navštívili jsme Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení ve Starém Městě a také nevyužitý areál Salašská na Velehradě, prohlédli jsme si velehradské Vincentinum, Domov seniorů Buchlovice, ale i další zařízení v Nezdenicích, Uherském Brodě i v Luhačovicích,“ informovala Alena Gajdůšková, předsedkyně sociálního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje.
Hana Ančincová, náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, počítá s tím, že se detailně seznámí se všemi investičními záměry svého resortu osobně přímo v terénu už počínaje 29. lednem. „V kalendáři mám blokovány výjezdní pátky do regionu, abych byla v co nejužším kontaktu s potřebami sociálních služeb i s jejich investičními návrhy,“ sdělila náměstkyně Ančincová.

Všech cest, které budou ještě pokračovat, se v doprovodu vedoucího odboru investic Libora Pecháčka účastní radní Zbyněk Fojtíček, který má ve své kompetenci investice a dotace. „Jde nám o to postupně si vyhodnotit jednotlivé projekty a určit jejich naléhavost a možnosti financování jak ze strany kraje, tak z evropských fondů,“ řekl Zbyněk Fojtíček.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj