Radní kraje schválili finanční podporu pro 32 venkovských prodejen

05.12.2021 12:15

ZLÍNSKÝ KRAJ – Přidělení dotací 32 malým prodejnám na venkově, které je využijí na financování svých provozních výdajů, schválili krajští radní. Mezi tyto prodejny má být rozdělena celková částka tři miliony korun. Část z těchto dotací však musí ještě schválit krajské zastupitelstvo, které se sejde 13. prosince.
„Venkovské prodejny naši podporu potřebují. Na jejich existenci jsou totiž mnozí obyvatelé menších obcí závislí. Proto jsme v letošním roce vůbec poprvé vyhlásili dotační program na podporu těchto prodejen, ve kterém si jejich provozovatelé mohli zažádat o dotaci až do výše 100 tisíc korun na částečnou úhradu svých provozních výdajů,“ uvedl náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj, územní plánování a cestovní ruch.
Své žádosti do krajského Programu podpory malých prodejen na venkově Obchůdek 2021+ předložili provozovatelé celkem 76 prodejen, tři prodejny neprošly hodnocením přijatelnosti a byly vyřazeny.
„Hodnotícími kritérii byla velikost obce v níž se prodejna nachází (preferovány byly nejmenší obce do 350 obyvatel, eventuálně do 500 obyvatel), vzdálenost od nejbližší další prodejny (preferovány byly prodejny s větší vzdáleností) a podpora prodeje regionálních potravin od místních producentů a farmářů. Při shodě bodů rozhodovalo datum a čas doručení žádosti.
Provozovateli podpořených prodejen jsou z 34 % právnické osoby předkládající žádosti na více než dvě prodejny, z 22 % obce, z 13 % ostatní právnické osoby a z 31 % fyzické podnikající osoby,“ upřesnila Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
Finanční prostředky na realizaci programu poskytlo Zlínskému kraji v plné výši tří milionů korun Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj