Rada Zlínského kraje nechala prověřit smlouvy uzavřené za působení Petra Gazdíka na hejtmanství

31.08.2022 09:14

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje nechala provést interní audit, který prověřil smluvní vztahy uzavřené Zlínským krajem nebo jeho organizacemi v období od 2. listopadu 2016 do 10. listopadu 2020. Konkrétně šlo o smlouvy týkající se gesce, či jinak přímo nebo nepřímo související s činností tehdejšího člena Rady Zlínského kraje Petra Gazdíka v návaznosti na medializovanou kauzu Dozimetr.
„Lidé, o kterých se v médiích v souvislosti s touto kauzou mluví, mají na náš kraj vazbu. Na samosprávu jako takovou to však vliv nemá, což interní audit potvrdil. Chci, ať je hejtmanství transparentní a pokud je všechno v pořádku, ať to lidé vědí,“ uvedl hejtman Radim Holiš.
V oblasti smluvních vztahů obchodněprávního nebo veřejnoprávního charakteru bylo v této souvislosti zjištěno uzavření 44 smluvních vztahů s 11 právnickými osobami, přičemž nebyla zjištěna rizika vyplývající z jejich vazby na Petra Gazdíka či medializovanou kauzu. V oblasti pracovněprávních smluvních vztahů bylo zjištěno uzavření 1 pracovní smlouvy a 1 dohody o provedení práce se 2 fyzickými osobami s vazbou na Petra Gazdíka.
„U dohody o provedení práce na poradenství v oboru investic pro oblast školství, s dobou trvání od 1. března 2019 do 30. října 2020, bylo na základě provedených zjištění identifikováno riziko nehospodárného vynakládání prostředků Zlínského kraje. Zejména s ohledem na to, že nebyly jednoznačně konkretizovány činnosti, které zaměstnanec v rámci dohody vykazoval. Vazba zaměstnance na Petra Gazdíka vyplynula z jejich společného působení ve funkci jednatelů a v pozici společníků v téže obchodní společnosti v době trvání dohody,“ sdělila Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.

Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj
Foto: Archiv SNZ