Rada Zlínského kraje jmenovala ředitele nových organizací sociálních služeb

07.09.2022 08:41

ZLÍNSKÝ KRAJ – Na základě úspěšných výběrových řízení jmenovala Rada Zlínského kraje ředitele dvou nově vzniklých příspěvkových organizací poskytujících sociální služby. „S účinností od 1. ledna 2023 povede Marek Mikláš Poradenské a krizové centrum, které vzniklo sloučením Dětského centra Zlín a Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy. Od stejného data, tedy od 1. ledna 2023, se Alena Mazurová stane ředitelkou Sociálních služeb Haná se sídlem v Kvasicích, nové organizace vzniklé odštěpením čtyř pracovišť od Sociálních služeb Uherské Hradiště,“ informovala Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
„K organizačním a personálním změnám dochází v souvislosti se snahou současného vedení kraje zjednodušit řízení a zefektivnit provoz sociálních služeb. Tento trend podpořilo i Zastupitelstvo Zlínského kraje. Chci zdůraznit, že pro občany, respektive klienty, se nic nemění, protože rozsah, charakter, kvalita i kapacita služeb zůstává plně zachována, a naopak činíme kroky k tomu, aby potřebný servis byl lidem co nejblíž a služby byly provázané a logicky propojené,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za resort sociálních věcí.
Všechny služby jsou zatím poskytovány stejným způsobem a na místech, na něž jsou klienti zvyklí. Marek Mikláš dosud působí jako ředitel Dětského centra Zlín, které vede od roku 2015.  Alena Mazurová je od roku 2018 regionální ředitelkou pro Moravu v organizaci Včelka, předtím pracovala mj. na Krajském úřadu Zlínského kraje jako metodik sociální péče.

Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj

Ilustrační foto: Archiv SNZ