Rada schválila nákup pěti elektromobilů do sociálních služeb

01.06.2022 11:28

ZLÍNSKÝ KRAJ – Radní Zlínského kraje schválili investiční záměr na pořízení pěti elektromobilů, které budou sloužit v sociálních službách. „Celkové náklady jsou 5,9 milionů korun, z toho téměř 90 procent pokryje dotace z Evropské unie a ze státního rozpočtu, zbývající část doplatí Zlínský kraj. Auta budou využívat dvě příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín a Centrum ÁČKO Valašském Meziříčí,“ uvedla Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.

„Stávající vozidla v zapojených sociálních službách jsou často na hranici své životnosti, protože jezdí 15 až 20 let. Nevyhovují požadavkům kvalitní a flexibilní péče a navíc jsou energeticky vysoce náročná, což představuje neudržitelnou strategii. Tímto projektem chceme zahájit obnovu vozového parku v sociálních službách způsobem, který je ekologický a vhodný pro městský provoz,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální resort a za oblast životního prostředí.

Nové automobily budou v sociálních službách využívány ke zkvalitnění práce s cílovými skupinami. „Elektromobily budou sloužit nejen pro rozvážení obědů, ale také při obstarávání osobních záležitostí klientů, při jejich zájmových aktivitách, vzdělávání a zajišťování kontaktu se společenským prostředím. Jeden z pěti vozů bude upraven pro přepravu imobilních občanů,“ upřesnila náměstkyně Hana Ančincová.

Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj