Rada kraje podpořila vodohospodářské projekty obcí

29.08.2021 13:32

ZLÍNSKÝ KRAJ – Přidělení dotací z programu na podporu vodohospodářské infrastruktury 10 obcím a jednomu svazku obcí v souhrnné výši 31,301 milionu korun, projednala Rada Zlínského kraje a doporučila krajskému zastupitelstvu jejich schválení.

„Tyto finanční prostředky obcím pomohou při realizaci projektů na zlepšení zásobování kvalitní pitnou vodou, poklesu vypouštěného znečištění či zvýšení množství čištěných odpadních vod,“ uvedla krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.
„Podpořili jsme například projekty odkanalizování obcí Ořechov a Vážany, doplnění kanalizace v Traplicích, odkanalizování obce Hvozdná, prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka nebo využití nového zdroje vody v Komárnu. Původně jsme pro tento náš dotační program měli vyčleněno 10 milionů korun, vzhledem k vysoké kvalitě předložených projektů jsme však na základě doporučení hodnotitelské komise rozhodli o navýšení alokace programu o více než 20 milionů," sdělila Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje, která je zodpovědná za oblast životního prostředí.
O dotace si mohly zažádat obce do 2 000 obyvatel nebo svazky obcí, z nichž každá obec ve svazku dotčená realizací projektu má do 2 000 obyvatel. Dotace bylo možno získat v rozmezí do 50 tisíc až do 10 milionů korun.
Krajští zastupitelé budou přidělení dotací obcím schvalovat na svém zasedání 13. září.

Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj

Foto: Archiv SNZ