Rada kraje podpořila vodohospodářské projekty obcí i zadržování vody v krajině

07.04.2022 14:06

ZLÍNSKÝ KRAJ – Poskytnutí dotací z programu na podporu vodohospodářské infrastruktury čtyřem obcím, a to v souhrnné výši 2,935 milionu korun, projednala Rada Zlínského kraje a doporučila krajskému zastupitelstvu jejich schválení.
„Tyto finanční prostředky obcím pomohou k lepšímu zásobování pitnou vodou nebo ke kvalitnějšímu čištění odpadních vod,“ uvedla Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.

„Podpořili jsme projekty obcí Vysoké Pole a Drnovice řešící jejich napojení na skupinový vodovod Slavičín a také dva projekty na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. V prvním případě jde o kanalizaci a čistírnu odpadních vod v obci Březnice na Zlínsku, ve druhém o splaškovou kanalizaci a intenzifikaci čistírny odpadních vod v Provodově,“ sdělila Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje, která je zodpovědná za oblast životního prostředí.

Krajští radní dále projednali také poskytnutí dotací z programu na podporu zmírnění následků sucha v lesích a doporučili krajským zastupitelům ke schválení přidělení dotací sedmí žadatelům v celkové výši 3,041 milionu korun. „Konkrétně se jedná o podporu aktivit, které významně napomohou k usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest, a tím k zadržování vody v krajině,“ doplnila Hana Ančincová.

Přidělení dotací budou krajští zastupitelé schvalovat na svém zasedání v pondělí 2. května.
Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj
Ilustrační foto: Archiv SNZ