Průtah v Bohuslavicích u Zlína je po rekonstrukci

11.10.2021 10:57

ZLÍNSKÝ KRAJ – Stavební úprava silnice v průjezdním úseku obce Bohuslavice u Zlína byla dokončena. Celková délka rekonstruovaného úseku silnice je 1 262 metrů. Začátek úseku se nachází na začátku obce Bohuslavice u Zlína (ve směru od Šarov) a úsek končí před křižovatkou.

Stavební úprava silnice spočívala v obnově živičných vrstev včetně sanace trhlin. Šířka vozovky byla sjednocena mezi obrubami na sedm metrů s normovým rozšířením ve směrových obloucích. „Obnoveno zde bylo i odvodnění vozovky pomocí uličních vpustí, zaústěných do kanalizace, případně do vodoteče. Opravily se rovněž dva propustky, zastávkové pruhy osobní linkové dopravy, svislé a vodorovné dopravní značení a bezpečnostní zařízení,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležel, zodpovědný za oblast dopravy.

Úprava silnice byla realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou obcí Bohuslavice u Zlína. Obecní zakázka zahrnovala stavební úpravu chodníků a výstavbu nových, úpravu napojení místních komunikací, úpravu nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, nasvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení, úpravu křižovatky u firmy STABOS, vegetační úpravy a další související stavební úpravy.

Zhotovitelem stavby byla firma Metrostav, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 18,140 milionu korun. Stavební práce byly zahájeny 21. září 2020, přerušeny přes zimní období a ukončeny letos koncem září.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj