Prostřednictvím kraje budou domovům pro seniory vyplaceny státní dotace za povinné testování

29.05.2021 13:01

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje projednala poskytnutí mimořádné dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky na úhradu výdajů, které vznikly poskytovatelům sociálních služeb kvůli povinnému testování uživatelů i návštěvníků v souvislosti s vládními nařízeními a mohly o ně žádat na základě výzvy MPSV.

„Ve Zlínském kraji mohou tento nárok uplatnit dvě krajské příspěvkové organizace, a sice domovy pro seniory v Loučce a v Lukově, protože povinné testování v těchto dvou zařízeních nemohlo být hrazeno přes pojišťovny. Za období povinného testování v termínu od 5. prosince 2020 do 28. února 2021 jim vznikl nárok na ministerskou dotaci v celkové výši 534 700 korun, která bude vyplacena prostřednictvím Zlínského kraje,“ vysvětlila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.
„Oba tyto domovy nabízely otestování návštěv klientů zakoupenými testy, pokud tito lidé neměli před vstupem do objektů proveden vlastní test,“ dodala náměstkyně hejtmana.

Ostatní podobné organizace sociálních služeb ve Zlínském kraji budou mít náklady spojené s testování uhrazeny z jiných veřejných peněz.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj