Propagátor baťovského systému řízení profesor Zelený slaví osmdesátiny

22.01.2022 16:32

ZLÍN – Česko – americký vědec a ekonom, profesor Milan Zelený, oslaví dnes osmdesát let. „Jako pedagog působil až do roku 2021také na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde přes dvacet let aktivně přednášel českým i zahraničním doktorandům,“ uvedla tisková mluvčí univerzity Petra Svěráková.
„Profesor Milan Zelený je světově uznávaný odborník v oblastech managementu a ekonomiky, multikriteriálního rozhodování, jeden z nejcitovanějších českých ekonomů, zakladatel a dlouhá léta i šéfredaktor mezinárodního časopisu Human Systems Management.  „Pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně bylo velkou ctí spolupracovat s takovou osobností, jakou profesor Milan Zelený bezesporu je. Studentům i kolegům předával po celou řadu let cenné rady i zkušenosti,“ uvedl rektor UTB Vladimír Sedlařík.
Ještě poměrně nedávno byl profesor Milan Zelený členem vědeckého týmu projektu Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu měření a řízení výkonnosti podniků, klastrů a regionů.  Přednášel také pro studenty v rámci projektu Nadaných studentů nebo v kurzech Baťovy manažerské školy či vystupoval na konferenci Finance a výkonnost ve vědě, výuce a praxi. 
„Profesor Zelený je pro mě osobností s neotřelými názory a pevnými odbornými i lidskými postoji po celou dobu, odkdy jsem měla tu čest se s ním poznat a spolupracovat ve výuce studentů nebo odborném vzdělávání manažerů z firemní praxe. Je to vizionář, který ve svých přednáškách, rozhovorech či diskusích svými názory vždy přiměl své posluchače přemýšlet, ne jenom pasivně přijímat informace“, dodala ke své dlouholeté spolupráci s profesorem Milanem Zeleným emeritní děkanka fakulty profesorka Drahomíra Pavelková.
Jako hostující profesor, nebo jak sám o sobě s oblibou říká globální profesor, působí na univerzitách po celém světě. Jako propagátor Soustavy řízení Baťa tak vlastně Zlínu, a zároveň tedy i zlínské univerzitě, pomáhá dodnes tvořit dobré jméno. 

Vlastimil Langer
Zdroj a foto:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně