Projekt prevence ztráty bydlení pomáhá v Kroměříži obyvatelům s nízkými příjmy

23.02.2022 15:31

KROMĚŘÍŽ - Město Kroměříž se v roce 2020 zapojilo do dvouletého evropského projektu s názvem Prevence ztráty bydlení u osob ohrožených sociálním vyloučením v Kroměříži. Ten měl původně končit 30. června 2022, město však požádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor realizací programů Evropského sociálního fondu, o prodloužení projektu o čtyři měsíce.
„Důvodem žádosti o prodloužení, které ministerstvo vyhovělo, bylo dlouhodobé vyhlášení nouzového stavu a s ním spojené omezení terénní sociální práce s klienty v průběhu realizace projektu,“ řekl místostarosta Vít Peštuka.
Projekt má za cíl zajištění terénní sociální práce zaměřené na podporu a pomoc obyvatelům města v přístupu k bydlení. Řeší nejen dopady případné ztráty bydlení, ale především se snaží těmto situacím předcházet.
„Klienty projektu jsou nízkopříjmoví obyvatelé města, především samostatně žijící senioři, matky samoživitelky, mladé rodiny s nízkými příjmy či lidé bez práce. Často se však jedná také o pracující osoby, které nedosahují na sociální dávky a z důvodu vysokých nákladů na bydlení se dostávají do finančních problémů,“ doplnil Radovan Klabal, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
V současné době se zhruba 160 klientům věnují v rámci projektu prevence ztráty bydlení dvě terénní sociální pracovnice. Aktuálně jim pomáhá také řešit problémy související s navýšením cen energií a změnami jejich dodavatelů. Klientům poskytují rovněž sociálně poradenský servis a lidem, kteří nedosahují na sociální dávky, také materiální pomoc z Potravinové banky ve Zlínském kraji, s níž město Kroměříž od loňského roku spolupracuje.
„Město Kroměříž se hodlá letos opět účastnit připravovaných evropských dotačních výzev a do obdobného projektu se zapojit i v následujících letech. Usnadní mu to Memorandum o spolupráci mezi městem Kroměříží a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Agenturou pro sociální začleňovaní schválené na konci loňského roku. Díky němu bude mít město zvýhodněný přístup k evropským dotacím a od pracovníků Agentury pro sociální začleňování také bezplatné metodické vedení a konzultační servis při podávání žádostí,“ uzavřel Jan Vondrášek, tiskový mluvčí kroměřížské radnice.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Kroměříž