Prohlášení hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše k výrobě munice ve Vrběticích

13.01.2023 08:10

ZLÍNSKÝ KRAJ - Hejtman ani Rada Zlínského kraje doposud nebyli oficiální cestou informováni o zahájení výroby granátů v areálu ve Vlachovicích-Vrběticích. Vzhledem k příslibu tehdejších vládních činitelů, že v tomto areálu výroba ani skladování munice a výbušných systémů nebude obnovena, budu oficiálním dopisem kontaktovat ministryni obrany Janu Černochovou a žádat o bližší informace.
Ze strany Ministerstva obrany ČR budu požadovat garanci, že obyvatelé Zlínského kraje jsou v bezpečí a jakákoliv výroba v této lokalitě bude podléhat přísné kontrole, splňovat veškeré předpisy a mít nutná oprávnění.
Událost z roku 2014, kdy v areálu ve Vlachovicích-Vrběticích došlo k explozi dvou muničních skladů, měla totiž zásadní dopad na chod dotčených obcí a místní obyvatele. Proto bych velmi ocenil, kdyby Ministerstvo obrany ČR ctilo dohodu, byť uzavřenou našimi předchůdci, a o dalších aktivitách v areálu místní samosprávu informovalo. 
Výroba granátů by měla podle mediálního prohlášení Ministerstva obrany ČR probíhat v rámci stávajících výrobních kapacit a v objektech, které byly zkolaudovány pro muniční výrobu v roce 2021 s tím, že u nich došlo ke snížení kategorizace zajišťující nižší stupeň nebezpečí. Účastníkem tohoto kolaudačního řízení byl tehdy Zlínský kraj. V jeho kompetenci ovšem není povolení výroby. Areál je ve vlastnictví státu, právem hospodařit disponuje Vojenský technický ústav (VTÚ) založený Ministerstvem obrany ČR. Areál je nyní využívám z větší části Vojenskými lesy a statky a z menší části VTÚ.

Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje
Foto: Archiv SNZK