Proč odmítám přispívat na charitativní akce

08.01.2016 20:48

Tento týden mě ve zlínském podchodu oslovil mladý muž s tím, abych přispěl na postižené děti. Jelikož vím, jak se k nim stát chová, protože mám bohužel v rodině takové dítě, jednoznačně jsem odmítl přispět. A nepřispěji ani v dalších sbírkách. Ať se na mne organizátoři nezlobí a raději mi vysvětlí a dopodrobna prokáží, jak a kolik vybraných peněz opravdu putovalo k těm nejpotřebnějším. Zatím nás všichni jenom ubezpečují, že peníze opravdu dostanou.
Teď je aktuální Tříkrálová sbírka, z níž ale část peněz půjde i na migranty. „Zlomek z výtěžku sbírky je věnován také na podporu poradenských služeb pro migranty a uprchlíky a zajištění provozu okamžité pomoci osobám, které se ocitly v nouzi a chtějí svoji situaci aktivně řešit. Případně na přímou pomoc potřebným pro řešení akutní situace, kdy již byla využita veškerá dostupná pomoc ze strany státu a obcí. Pomoc migrantům a uprchlíkům Charita ČR poskytuje již více než dvacet let, významně se podílela například na zvládnutí balkánské krize na počátku 90. let 20. století,“ uvedl Jiří Vlček, zástupce ředitele Charity sv. Anežky Otrokovice (www.otrokovice.cz).
Z vyjádření pana Vlčka není jasné, o jaký zlomek částky se jedná. Ale já se přece jenom ptám proč? Proč mám přispívat na lidi, které k nám nikdo nezval, kteří si hrají na válečné uprchlíky, kteří si přišli jenom pro dávky, kteří ani nehodlají pracovat, kteří si jenom kladou požadavky a jsou tu ilegálně? Já je tu nechci a zcela jistě ani většina našich občanů. Jak je možné, že to vláda vůbec dovolí? Je její ostudou, ale i nás, občanů, že tento stav trpíme. Proč se nedokážeme v první řadě postarat o své spoluobčany, o nemocné děti, staré lidi, bezdomovce a proč musíme pořádat různé sbírky, sbírat víčka od PET lahví na operaci našich dětí a podobně, když na druhé straně stamiliony vyhazujeme na ubytování, stravování a také zdravotní péči přivandrovalců? Nemělo by třeba být pořadí sbírek obrácené?
Kladu si také otázku, co bohulibého dělají církve. Už se snad zalkly majetkem, které dostaly a zapomněly na sliby, že se budou starat o nemocné a potřebné? Nebo snad k naplnění jejich slibů stačí, že na Štědrý den pohostí pár bezdomovců, obdarují je nějakými dekami a mají na celý rok vystaráno? Zřejmě ano, ukázaly přece národu vlídnou tvář.
Samostatnou kapitolou a vrcholem arogance vlády je čtyřicetikorunové navýšení důchodů. Je to zcela jasné plivnutí do obličeje seniorům a důkaz toho, jak si nynější vládní nomenklatura váží jejich práce v minulosti.
Vláda, která vyhazuje miliardy různým neziskovým organizacím, které se zabývají mnohdy pochybnou činností kamuflující dobročinné akce, je špatná vláda. Vláda, která se nedokáže nejdříve postarat o své občany a vyhazuje peníze v prospěch jiných, kteří si to nezaslouží, je špatná vláda. Vláda, která vůbec nechrání své občany před vetřelci, naopak je ubytovává, živí a zajišťuje jim i všestrannou zdravotní péči, je špatná vláda a měla by okamžitě odstoupit. Příčí se normálnímu lidskému rozumu takhle pečovat o své příští okupanty.
Tex a ilustrační foto: Vlastimil Langer