Problém s odkládáním harampádí ke kontejnerům se v Uherském Hradišti zlepšil

09.04.2021 07:13

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Město Uherské Hradiště se dlouhodobě potýká s černými skládkami na svém území. V loňském roce se situace s nevhodným odkládáním odpadu mírně zlepšila, stále však není uspokojující. Za ušetřené peníze na likvidaci skládek město opravuje kontejnerová stání.
„Jsou lokality, které stále občany lákají k častému odložení velkoobjemových odpadů vedle kontejnerů na odpad. Nejhorší situace je tradičně v Mařaticích na Hliníku, v Jarošově u Bagru a ve Starých Tenicích,“ zhodnotil tisový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
I když mají občané možnost odložit zcela zdarma do sběrných dvorů neomezené množství objemných odpadů, někteří stále tuto možnost ignorují a plní ohrádky svými vysloužilými spotřebiči, nábytkem a nejrůznějšími nepotřebnými věcmi z domácností.
„Proto radnice od roku 2018 zavedla pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný, kovový a elektro odpad do všech částí města. Letos bude nově velkoobjemový kontejner i v ulici Menclovice,“ sdělil tiskový mluvčí.
„Kontejnery plní svůj účel a náklady na likvidaci černých skládek klesají. V roce 2019 byly náklady na likvidaci černých skládek zhruba 230 tisíc korun, v roce 2020 klesly na 130 tisíc,“ uvedl místostarosta Čestmír Bouda. 
Za  ušetřené peníze na likvidaci černých skládek se v roce 2020 opravilo velké množství kontejnerových stání. Dřevěné ohrádky, které již neplnily svou funkci, například na některých místech na sídlišti Východ, nechala radnice vyměnit za ohrádky z kovu. Na místech, kde to z technických důvodů možné nebylo, byly nainstalovány nízké kovové zábrany, které se velmi osvědčily. 
„Jelikož jde do ohrádky vidět, neplní se nám tak často kontejnerové stání ostatním nevhodným velkoobjemových odpadem,“ potvrdil Čestmír Bouda.  „Kovovými zábranami jsme upravili také problémové kontejnerové stání na Dvořákově ulici, kde se situace s černými skládkami tímto opatřením také jednoznačně zlepšila,“ popsal místostarosta.
„Letošní sběr velkoobjemového, kovového a elektro odpadu bude probíhat na určených místech za dohledu proškolených pracovníků vždy v sobotu od 8 do 12 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů nepatří stavební suť a nebezpečný odpad (barvy, ropné látky, autobaterie, atd.),“ doplnil Jan Pášma.

Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Uherské Hradiště

Ilustrační foto: Archiv KNZ