Probíhá kontrola kotlů v domácnostech

17.06.2024 12:05

ZLÍN – Mezi povinnosti Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína patří i kontrola technického stavu a provozu kotlů ústředního vytápění na tuhá paliva v domácnostech. Jen od listopadu roku 2021 do prosince 2023 provedl celkem 796 kontrol domácností a identifikoval 199 starých kotlů.
„Kolik domácností celkem vytápí kotli na pevná paliva či lokálními topidly nemáme vyčísleno. Zaměřili jsme se proto pouze na kotle, které nelze od září tohoto roku provozovat. Od září ještě zkontrolujme asi čtyři sta dalších domácností,“ sdělila vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Vladimíra Pavlovová a upozornila, že všichni provozovatelé kotlů 1. a 2. emisní třídy a bez stanovené emisní třídy, jsou povinni tyto nevyhovující kotle vyměnit za kotle vyšší emisní třídy.
„Od 1. září bude v České republice zakázáno provozovat kotle na tuhá paliva, které nesplňují alespoň emisní třídu 3 dle zákona o ochraně ovzduší. Zákaz se vztahuje na provozování starých kotlů na pevná paliva v objektech určených k bydlení, a to nejen v rodinných a bytových domech, ale také stavbách pro rodinnou rekreaci,“ řekl Tomáš Melzer, tiskový mluvčí zlínského magistrátu.
V případě, že provozovatel stacionárního zdroje provozuje kotel v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší, tzn. do 31. srpna (včetně) nevymění kotel na tuhá paliva za kotel třídy 3 a vyšší, lze mu udělit pokutu až do výše 50 tisíc korun.
Dle celorepublikové statistiky Ministerstva životního prostředí se Odbor životního prostředí a zemědělství zlínského magistrátu umístil jako 3. nejlepší v počtu provedených kontrol technického stavu a provozu kotlů ústředního vytápění na tuhá paliva v domácnostech. Ve Zlínském kraji provedl nejvíce kontrol ze věch měst.
Vlastimil Langer
Zdroj: Magistrát města Zlína
Ilustrační foto: Archiv SNZK