Pro Cyrilometodějskou stezku se podpisem memoranda otevřela možnost spolupráce v italské Akvilei

07.11.2022 08:10

ZLÍN, MODRÁ, VELEHRAD - Zástupci Zlínského kraje a sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a představitelé italského poutního místa Akvilea podepsali v sobotu 5. listopadu v obci Modrá memorandum o porozumění. Stalo se tak za účasti europoslankyně Martiny Dlabajové, hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše, starosty obce Modrá Miroslava Kováříka a dalších osobností.
„Jak se v memorandu uvádí, území Friuli Venezia Giulia, a konkrétně město Akvilea jsou historicky spjaty s evangelizačním dílem svatých Cyrila a Metoděje. Uchovávají četné zajímavosti a zřetelné stopy, které se váží k dědictví a historicko-kulturnímu odkazu svatých,“ uvedl Martin Pášma z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
„Cyrilometodějská stezka, která se věnuje odkazu dvou nejstarších patronů Evropy sv. Cyrila a Metoděje, je obrovskou příležitostí, jak využít kulturního a historického bohatství Moravy. Stála jsem u jejího založení a na její rozvoj jsem velmi pyšná. Od samého začátku podporuje evropské hodnoty, které sv. Cyril a Metoděj vytvořili již v 9. století, a jako spolupatroni Evropy stále vytvářejí. O to důležitější je spolupráce s dalšími evropskými státy. Jsem přesvědčena, že dnešní podpis memoranda o porozumění mezi zástupci Zlínského kraje a sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje na straně jedné a představiteli italského poutního místa Aquilea na straně druhé je začátkem dlouhé a úspěšné spolupráce, která bude zdrojem potěšení a radosti pro poutníky a turisty z celé Evropy,“ řekla poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová.
„Zviditelnění Cyrilometodějské stezky v regionu Friuli Venezia Giulia je možné prostřednictvím některých stezek, které již na území existují, např. CamminoCeleste a Romea Strata, které procházejí Akvileou. Navázání této spolupráce přináší další příležitosti vzájemné propagace na mezinárodní úrovni a rozvoj společného turistického produktu,“ sdělila Zuzana Vojtová, ředitelka sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.
Součástí společného dne zástupců sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a hostů z Akvileje za účasti europoslankyně Martiny Dlabajové a představitelů Zlínského kraje byla i návštěva několika poutních míst na trase poutní cesty. Například nedoceněný barokní skvost – poutní kostel ve Zlíně-Štípě, Svatý Hostýn, bazilika na Velehradě, a také Památník Velké Moravy s novým Cyrilometodějským centrem ve Starém Městě.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy