Přišel čas na opravy výtluků na vozovkách

23.03.2021 09:18

ZLÍNSKÝ KRAJ - Až o polovinu četnější výskyt výtluků než v několika posledních letech registrují silničáři po zimě na vozovkách II. a III. třídy. Pracovníci společností Správa a údržba silnic ve všech čtyřech okresech Zlínského kraje už začali s jejich opravami. Vyzývají řidiče k opatrnosti.

„Výtluků je na silnicích letos hodně. Platí úměra, že když je silnější zima, častější střídání teplot, opakované zamrzání a rozmrzání vody, o to více je povrch vozovek po zimním období narušen a o to více oprav výtluků bude vyžadovat," konstatoval ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. Nákladnější zima znamená pro silničáře i potřebu více peněz na odstraňování výtluků po zimě. Letošní leden a únor daly silničářům poměrně zabrat.

„Nejnutnější opravy výtluků začaly už během zimního období. Silničáři při nich používají tzv. studenou asfaltovou směs. Je dražší než horký materiál a trvanlivost takové opravy je kratší. Proto se převážná většina výtluků opravuje až po zahájení provozu obaloven živičných směsí horkým materiálem,“ sdělil tiskový pracovník ŘSZK Vojtěch Cekota.

Lokální vysprávky, jak se v silničářské terminologii opravy výtluků a drobnějších poruch vozovek nazývají, probíhají od jara podle pořadí důležitosti jednotlivých silnic. Musí tomu však předcházet úklid vozovek po zimě, kdy se z vozovek odstraňují zbytky inertních posypových materiálů, ale i jiné nečistoty z příkopů, a také se případně upravuje silniční zeleň, aby neohrožovala projíždějící vozidla. Úklid vozovek již je v těchto dnech v plném proudu.

„V několika posledních letech, když byly mírné zimy, výtluků na silnicích tolik nebylo a mnozí řidiči si na to jistě zvykli. Letos je situace náročnější. Prosíme řidiče, aby důsledně respektovali přechodné dopravní značení a umožnili pracovníkům a silničním mechanismům bezpečnou práci při lokálních vysprávkách, snížili rychlost, zvýšili pozornost při předjíždění," doplnil provozně-technický náměstek ŘSZK Radek Berecka.

Pokud jde o označení výtluků, správci komunikací by měli dopravní značkou upozornit motoristy především na nahodilé výtluky, které nelze předvídat. Je-li však silnice narušena souvisle v delším úseku, je na řidičích, aby tomu sami přizpůsobili svou rychlost a pozornost. „Opravy výtluků mají více provizorní charakter v úsecích, kde se v tomto roce plánují plošné pokládky nových koberců. Nebylo by ekonomické vkládat větší prostředky do kvalitní opravy výtluků v místech, kde by se za několik týdnů nebo měsíců měl celý povrch vozovky odfrézovat a nahradit novým kobercem,“ řekl Vojtěch Cekota.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Ředitelství silnic Zlínského kraje