Příjem žádostí o kotlíkové dotace bude ve Zlínském kraji spuštěn 14. června

15.05.2022 13:34

ZLÍNSKÝ KRAJ – Program na výměnu zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje, prostřednictvím něhož je možné zažádat o kotlíkové dotace, vyhlásil Zlínský kraj. Příjem formulářů žádostí o poskytnutí dotace bude spuštěn 14. června v 8:00 hod. Ukončen bude 31. srpna v 17:00 hod. Datum a čas přijetí elektronického formuláře žádosti není rozhodující pro stanovení pořadí žádosti.
„Podporována bude výměna kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy v rodinných domech, bytových jednotkách v bytových domech a nově, za splnění určitých podmínek, také v rekreačních objektech. Výměna může být realizována nejdříve od 1. ledna 2021 a žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, v níž dochází k výměně, musí v ní bydlet a splňovat podmínku nízkopříjmové domácnosti,“ informoval náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za oblast dotací.
Průměrný čistý příjem na osobu a rok každého z členů domácnosti, kteří žijí v nemovitosti, v níž se kotel mění, nesmí překročit v roce 2020 částku 170 900 Kč. Výjimku pro dokládání příjmů tvoří domácnosti tvořené výhradně starobními či invalidními důchodci 3. stupně, žadateli, kteří pobírali dávky v hmotné nouzi
„Zájemci o dotaci mohou požádat až o 95 % nákladů na výměnu neekologického kotle za tepelné čerpadlo s dotací nově až 180 tisíc Kč, kotel na biomasu (automatický i ruční) s dotací až 130 tisíc korun nebo plynový kondenzační kotel s dotací až 100 tisíc. Vzhledem k aktuální geopolitické situaci je omezení získání dotací na plynový kondenzační kotel, kdy bude dotace vyplacena jen v případě, že zájemci kotel vyměnili do 30. dubna 2022 nebo doloží závaznou objednávku na plynový kondenzační kotel vystavenou k tomuto datu,“ doplnila Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj