Při mateřské škole už funguje nově zřízená dětská skupina

22.10.2022 15:11

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Na začátku října zahájila provoz dětská skupina, pro kterou město Valašské Klobouky zbudovalo zázemí v prostorách domu dětí a mládeže. Skupina vznikla v průběhu letních měsíců jako operativní řešení nedostatečné kapacity mateřské školy a nabízí místo pro dvaadvacet dětí předškolního věku.
„Náklady na stavební úpravy a pořízení vybavení dosáhly částky 3,7 milionu korun, z toho 429 tisíc přispělo formou dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí. Náklady ročního provozu dětské skupiny činí 2,6 milionu korun, přičemž z této částky pokryje 95 % dotace Operačního programu Zaměstnanost,“ informovala Lenka Zvonková, tisková mluvčí kloboucké radnice.
„Příprava projektu na stavební úpravy, samotná realizace, registrace dětské skupiny a vyřízení dotace na provoz se odehrálo v enormně krátkém čase. Zastupitelstvo schválilo investici v červnu, hned v létě se v domě dětí a mládeže rekonstruovalo a v říjnu se už děti setkaly v nové třídě. Těší mě, že jsme mohli touto cestou vyjít vstříc rodinám s malými dětmi, pro které při zápisu bohužel nebyla ve školce dostatečná kapacita. Dětská skupina je organizačně zařazená pod mateřskou školu a poskytuje stejně laskavou péči a vzdělávání,“ vyjádřila starostka města Eliška Olšáková a poděkovala všem, kteří s uskutečněním záměru pomáhali. „I nadále usilujeme o dotační podporu na projekt přístavby mateřské školky, který by zařízení rozšířil o další tři třídy a zlepšil by také podmínky vývařovny,“ poznamenala starostka.
„Zájem o dětskou skupinu Beruška byl obrovský, máme zaplněná všechna místa. Po prvním adaptačním týdnu jsme  ze strany rodičů zaznamenali velmi pozitivní reakce, jsou spokojení s organizací, oceňují prostředí i personální zajištění,“ přiblížila Ivana Sáblíková, ředitelka Mateřské školy Valašské Klobouky.
„Děti tu mají podobný režim jako ve školce, takže tráví čas nejen hrou, ale i činnostmi, které vedou k rozvoji znalostí, dovedností a zručností. K pobytu využíváme také venkovní hřiště v areálu domu dětí a mládeže a zahradu školky. Stravu připravujeme v kuchyni mateřské školy a do dětské skupiny ji přivážíme,“ dodala ředitelka.
Kompletní rekonstrukcí části přízemí v domě dětí a mládeže byla pro dětskou skupinu vytvořená samostatná komfortní třída se sociálním zařízením, šatnami i místem pro výdej jídla. Děti tráví čas v prostředí vybaveném novým nábytkem, hračkami a edukativními pomůckami.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Valašské Klobouky