Prezident Miloš Zeman nazval mluvčího protestující skupinky lhářem

06.10.2016 19:28

ZLÍN – Setkáním se zlínskými občany na náměstí Míru završil dnes odpoledne prezident Miloš Zeman třídenní návštěvu kraje. Kromě prezidentových příznivců lemovalo shromáždění asi třicet jeho odpůrců s transparenty. Nijak ovšem neprovokovali a mítink proběhl v klidu.
V úvodu prezident Miloš Zeman zmínil podnikatele Tomáše Baťu. „Ve Zlínském kraji jsem po čtvrté a zatím, co do jiných krajů jezdím proto, abych viděl jejich vývoj, do Zlínského kraje jezdím i proto, že mám velký obdiv k Tomáši Baťovi. Ve své knihovně mám skoro všechny knihy, které o něm byly napsány, i když netvrdím, že jsem měl čas je všechny přečíst. Daleko později jsem se setkal s postavou a osobností Jana Antonína Bati a několikrát jsem četl jeho knihu Budujeme stát pro čtyřicet milionů lidí. Kniha obsahuje několik odvážných projektů, z nichž jeden je i kanál Dunaj-Odra-Labe. Jako prezident se snažím tento projekt podporovat, aby se naplnil sen, který měl už Karel IV,“ uvedl Miloš Zeman.
Prezident také připomněl, že už jako premiér se snažil Zlínskému kraji pomoci zejména při rekonstrukci takzvané jednadvacítky, v níž nyní kraj sídlí. „Protože když někdo někam přichází, má přinášet i pomoc a já bych chtěl říci, že opět, stejně jako v minulosti, dva občané Zlínského kraje budou 28. října vyznamenáni na Pražském hradě. Minule toto vyznamenání dostal můj přítel Miroslav Zikmund, kterému je už 93 let a další můj přítel profesor Jaroslav Rybka. Ale chci upozornit, že vyznamenaní se možná stanou mými přáteli až poté, co se s nimi seznámím,“ dodal prezident.
Na závěr Miloš Zeman řekl, abychom si vážili lidí, kteří v životě něco dokázali. I ten Tomáš Baťa třikrát zkrachoval, než vybudoval obuvnické impérium. A nejen obuvnické impérium, stal se i starostou Zlína, takže pan primátor má na co navazovat. Jako starosta učinil ze zaostalého městečka krásné moderní zahradní město s funkcionalistickou architekturou. Ať každý z nás prožije svůj život tak, aby se ohlédnout a něco užitečného ne pro sebe, ale pro ty druhé po něm zůstalo,“ ukončil úvodní řeč prezident Zeman.
Pak dostali prostor účastníci diskuse. První dotaz zněl na Nový světový řád, a proč si italská vláda jezdí k břehům Libanonu pro uprchlíky. „Upřímně řečeno, nevím, co je Nový světový řád, mám dojem, že toto heslo svého času používal Adolf Hitler, nevím, že by ho používali komunisté a nevím, že by se používalo i dnes. Že by si italská vláda jezdila do Libye pro uprchlíky je krajně nepravděpodobné. V Libyi je totiž občanská válka a jsou tam tři vlády, které se vzájemně neuznávají,“ odpověděl prezident na dotaz.
Další dotaz, týkající se také migrantů směřoval k prezidentovi, zda ví, kolik uprchlíků se v Německu zapojilo do pracovního procesu. „Mnohokrát jsem vyjádřil názor, že velká většina uprchlíků nejen v Německu, ale i v dalších zemích jsou takzvaní ekonomičtí emigranti, kteří nepřijíždějí za prací, ale za sociálními dávkami. To znamená, že můj odhad, který může být samozřejmě zkreslený, zní, že se do pracovního procesu v současné době zapojilo jenom minimum migrantů a řeknu vám statistiku, o kterou se opírám. Ukázalo se, že 37% z nich má jen základní vzdělání. Říkal jsem si, že to není až tak špatné, jenomže pak se ukázalo, že ten zbytek nemá žádné vzdělání. Co z toho logicky vyplývá? Že lidé s touto kvalifikační strukturou, i kdyby chtěli, se v poměrně komplikované německé i evropské ekonomice nemohou uplatnit. Nehledě na to, že v Evropské unii je nezaměstnanost okolo 10 až 11 procent, no a když se tam nedokáží uplatnit Evropané, o to hůř se mohou uplatnit lidé s těmito vzdělanostním i předpoklady,“ vysvětlil Miloš Zeman.
Následovala reakce hejtmana na dotaz z pléna ohledně zadluženosti Krajské nemocnice T. Bati, který vysvětlil, že nemocnice zadlužená není a hospodaří v černých číslech. Prezident pak reagoval na dotaz k placení nebo neplacení výživného. „Jedná se o takzvané zálohované výživné. To znamená, že alimenty má dočasně platit stát a pak je vymáhat po neplatičích alimentů. Zákon je připraven v parlamentu a já ho rozhodně vetovat nebudu. Argument tvůrců tohoto zákona zní, že stát má výraznější možnost nezaplacené alimenty vymáhat, než je má například maminka. Na druhé straně už platí některá opatření, například, že neplatiči mají odebrané řidičské průkazy a podle mých informací se například díky tomuto opatření počet neplatičů poněkud snížil,“ pokračoval prezident. Vzápětí reagoval na dotaz, proč vězni nepracují. „Setkal jsem se s řadou ředitelů věznic. Tam, kde byl ředitel dobrý, byla zaměstnanost vězňů okolo 90 procent, kde byl ředitel slabší, tak jenom 60 procent. Všechno záleží na lidech,“ dodal Miloš Zeman s tím, že by odebral sociální dávky i lidem, kteří by mohli pracovat, ale nechtějí anebo odmítají práci, aniž by k tomu měli závažné, například zdravotní důvody.
Z pléna pak zazněl dotaz, zda prezident vykonal něco, za co by ho mohla i Česká televize pochválit. „Jsem přesvědčen, že kdybych pochválil Českou televizi, Česká televize by pochválila mě. Protože komentátory většinou považuji za neinformované hlupáky, nedivím se jim, že mě nechválí,“ reagoval za potlesku občanů Miloš Zeman.
Z pléna zazněl dotaz ohledně referenda o členství v Evropské unii. „Odlišme dvě věci. Jsem zastáncem přímé demokracie, a tedy jsem i zastáncem referenda jakožto vyjádření vůle občanů. V parlamentu je teď návrh o obecném referendu, který jsem ve svém vystoupení podpořil. Zákon předpokládá, že sežene-li se 250 tisíc podpisů, musí být referendum na dané téma, v našem případě o vystoupení z EU, vypsáno. Bude-li zákon přijat, nemůže ho již vetovat ani vláda, ani parlament. Jsem pro to, aby občané měli možnost se k této otázce vyjádřit. Já osobně bych hlasoval jako svobodný občan proti vystoupení České republiky z EU, uváděl by\ch svoje argumenty, proč by to byla chyba. Jedním z nich by bylo, že bychom přišli o značné množství prostředků z evropských fondů. Ale řeč není jenom o penězích, ale potřebujeme volný pohyb osob, volný pohyb kapitálu. Pokud mám úctu k sobě, budu respektovat vůli většiny,“ zdůraznil prezident občanům.
Závěrečné slovo v diskusi patřilo zástupci třicítky demonstrujících s protizemanovskými transparenty s nápisy „30 případů Miloše Zemana“, „Kampaň SPOZ“, „Servilita k Číně“, „Rhodos“, „Stop Zemanovi“ a dalšími texty. Mluvčí uvedl, že jde o formu tichého protestu a slušného vyjádření prezidentových přešlapů. „Nejsme zastánci vyřvávání, hvízdání a házení vajíček. Máme třicet připomínek, které bych vám rád předal s žádostí, abyste na ně odpověděl s tím, že jeho cestu ro Zlínského kraje den před volbami povazuje za předvolební agitaci na podporu SPO.
„Zcela upřímně bych chtěl říct, že si vážím formy vašeho protestu. Není to vyřvávání, není tom pískot, je to prostě vyjádření nesouhlasu s konkrétními postoji prezidenta republiky, které zase jiní občané podporují. A to je v demokracii normální. A teď už k vaší otázce. Pan hejtman, který mě doprovází celé tři dny, může potvrdit, že jsem v průběhu řady setkání nevyslovil jméno jakékoli politické strany nebo hnutí, které bych v krajských volbách podpořil. Jedinou výjimkou bylo, že jsem varoval před Dělnickou stranou sociální spravedlnosti, protože ji díky jejímu spojení s Marianem Kotlebou považuji za neonacistickou. Kdybyste mi dokázal jediné slovo, jedinou větu, že vedu předvolební kampaň, tak bych vám dal za pravdu. Takto tvrdím, že lžete. Tečka,“ uzavřel prezident republiky.
Po skončení mítinku s občany se Miloš Zeman podepsal do pamětní knihy města a převzal upomínkové dary od primátora.
Text a foto: Vlastimil Langer