Přes Březovou na Slovensko již po kvalitní silnici

19.11.2021 12:10

BŘEZOVÁ - Úsek krajské silnice v Bílých Karpatech z obce Březová na hranici se Slovenskem o délce 3,6 kilometru je po rekonstrukci a nabízí motoristům pohodlnou a bezpečnou jízdu k našim sousedům.
„Stavba za 28 milionů korun, dotovaná z evropských peněz v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A, byla hotova v plánovaném termínu na konci října,“ informoval tiskový pracovník Ředitelství silnic Zlínského kraje Vojtěch Cekota.
Rekonstrukce vozovky byla realizována v původních šířkových i směrových parametrech. V extravilánu s nezpevněnou krajnicí došlo k navýšení nivelety vozovky o 60 až 80 milimetrů, ve zbylém úseku došlo k obnově obrusné a lokálně podkladní živičné vrstvy bez navýšení. Součástí stavby byly také stavební úpravy připojení místních a účelových komunikací, sjezdů Souběžně s rekonstrukcí silnice zajistila obec Březová nezbytné předláždění chodníků včetně betonových obrub.
„Ředitelství silnic Zlínského kraje realizovalo v Březové z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury ještě plošnou obnovu povrchu vozovky navazujícího úseku silnice III/4984 v délce 332 metrů. Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 28,187 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla z 85 procent spolufinancována z prostředků EU s využitím programu přeshraniční spolupráce se Slovenskem INTERREG V-A a pět procent nákladů ze státního rozpočtu. Stavební práce byly zahájeny koncem června tohoto roku,“ sdělil na závěr Vojtěch Cekota.
„Realizací projektu se zlepšuje dopravní spojení v příhraničním regionu, a tedy také možnosti obchodních, turistických či kulturních kontaktů mezi obyvateli na obou stranách hranice. Zlepšené technické parametry silnice budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zlepšení komfortu jízdy. Opravené vozovky určitě přispějí také k lepšímu vzhledu horské obce Březová," uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý

Vlastimil Langer
Zdroj: Ředitelství silnic Zlínského kraje
Foto: Vojtěch Cekota