Představitelé kraje se účastní oslav Dne vzniku samostatného státu

28.10.2022 11:42

ZLÍNSKÝ KRAJ - Letošní 104. výročí vzniku samostatného československého státu připomenul pietní akt, který se uskutečnil ve Zlíně u sochy prvního prezidenta a symbolu Československé republiky T. G. Masaryka.
„Před Kongresovým centrem se sešli představitelé Zlínského kraje i Statutárního města Zlína, zástupci Krajského vojenského velitelství, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Policie ČR, klubů válečných veteránů ze Zlína i Holešova, členové Konfederace politických vězňů, Tělovýchovné jednoty Sokol Zlín, skauti i občané,“ informovala Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
Hejtman Radim Holiš a radní Zbyněk Fojtíček za Zlínský kraj položili věnec na památku všem, kdo mají zásluhy na vzniku a existenci samostatného demokratického státu.
Hejtman pozdravil přítomné jménem Rady Zlínského kraje a poděkoval vedení města Zlín za přizvání k oslavám státního svátku. V úvodu své řeči vzpomenul Aristotelův výrok, že člověk je bytost přirozeně určená pro život v obci.
„Člověk je tvor společenský, respektive politický, a aby se mohl rozvíjet, aby mohl rozvíjet své schopnosti, potřebuje k tomu ochranu. Tou je v každém případě stát. Stát, který má svou legislativu, svou exekutivu a svou ochranu v justici. Všechny tyto složky musí fungovat maximálně v zájmu občana. Každý den s kolegy na hejtmanství děláme vše pro to, abychom pomohli správnému fungování státu a aby obce v celém kraji prosperovaly, a stát nám k tomu musí pomoci přes všechny těžkosti, které se dějí,“ řekl hejtman Radim Holiš. Vyjádřil také vděčnost za pozvání na Pražský hrad, kde bude 28. října prezident republiky Miloš Zeman vyznamenávat osobnosti, které se zasloužily o český stát.
„Jsem hrdý na to, že hejtman Zlínského kraje může při takto slavnostní příležitosti zastupovat občany celého regionu. „Se vší úctou budu Zlínský kraj na tomto aktu reprezentovat,“ zdůraznil hejtman Radim Holiš.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj