Představitelé kraje jednali o dalším využití Sociálních služeb v Uherském Hradišti

23.10.2021 07:50

ZLÍNSKÝ KRAJ – Sociální služby Uherské Hradiště jsou největší příspěvkovou organizací Zlínského kraje v oblasti sociálních služeb. „V úterý 19. října navštívil hejtman Radim Holiš spolu se statutární náměstkyní Hanou Ančincovou za doprovodu ředitelky Marie Fremlové v Uherském Hradišti Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a na Velehradě objekt Salašská, Domov pro osoby se zdravotním postižením Buchlovská a Vincentinum,“ informovala krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.
„Přijal jsem pozvání k návštěvě Sociálních služeb v Uherském Hradišti, které se nacházejí na území tří okresů Zlínského kraje, a rád se seznámil s jejich organizací. Projednali jsme kapacity domova se zvláštním režimem, kde se zvyšuje poptávka po této službě, dotkli jsme se i oblasti financování a personální politiky včetně odměňování zaměstnanců. Řešili jsme i transformaci sociálních služeb, deinstitucionalizaci, tedy přechod od ústavní péče k péči, která umožní setrvání v přirozeném prostředí klienta,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Součástí jednání byly také plány na rekonstrukci Domova pro seniory v Uherském Hradišti, vybudování zařízení pro děti s handicapem a transformace objektu Buchlovská na Vincentinu.
Zlínský kraj nadále usiluje o dohodu s Ministerstvem práce a sociálních věcí ohledně využití prostor v objektu Velehrad – Salašská. Na nemovitost se váže tzv. závazek udržitelnosti, ze kterého vyplývá, že bude sloužit 45 let k účelům ústavní sociální péče. Do uplynutí tohoto závazku zbývá přibližně 22 let. V současné době je objekt Salašská prázdný.
„Jednání zatím nedospělo ke zdárnému konci, po sestavení nové vlády budeme toto téma znovu otevírat a naše jednoznačná priorita je závazky udržitelnosti vyřešit. Cest, jak tento dlouho nevyřešený problém vyřešit, je několik. Pevně věřím, že bude dobrá vůle i na druhé straně. Je škoda objekt nechat nevyužívaný,“ doplnila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj