POZVÁNKA REDAKCÍM

12.06.2023 07:30

Vážení kolegové,
ve čtvrtek 15. června 2023 v 11.00 hodin se uskuteční v salonku 306 IH Zlín tisková konference
k vyhodnocení 21. ročníku soutěže  Stavba roku 2022 Zlínského kraje.  

 

                        STAVBA ROKU 2022 ZLÍNSKÉHO KRAJE

Vyhlašovatelé: Krajská společnost Svazu podnikatelů ve stavebnictví

                        Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě

S novináři budou hovořit a seznámí je s výsledky 21. ročníku, který se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše.
Ing. arch. Dagmar Nová, předsedkyně odborné poroty
Zdeněk Hoza, tajemník odborné poroty
Ing. Jaroslav Valkovič, člen odborné poroty

 

Na tiskovou konferenci vás zve Press centrum Syndikátu novinářů

                                                    Zlínského kraje

 

Ve Zlíně 9. června 2023

 

Jana Bubeníková                                                                    Miroslava Krumpolcová
Předsedkyně Syndikátu novinářů                                           Press centrum Zlín
Zlínského kraje