Pozvánka do Strážnice na pořad o dílu bratří Mrštíků

19.06.2018 09:20

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Folklorní klub: Lidová čítanka aneb Vybráno ze zlatého fondu regionální literatury.

Nejspíš nemáme spisovatele, kteří by popisovali moravský venkov s takovou vervou jako bratři Alois a Vilém Mrštíkové. V klubovém pořadu si připomeneme jejich vrcholné dílo, románovou kroniku moravské dědiny Rok na vsi, široce založený obraz života na vesnici na rozhraní Slovácka a Hané. Alois Mrštík (1861-1925) jej vykreslil v rámci církevního roku se všemi jeho zvyky, radostmi i strastmi. Pod názvem románové vesnice Habrůvka se skrývá obec Diváky, kde se Alois Mrštík, jmenovaný zde správcem školy, trvale usadil. V díle prokazuje vytříbený smysl pro svéráz venkova a s lítostí pozoruje, jak se venkovský život rozkládá pod vlivem města. Ve 2. vydání byl Rok na vsi označen za společné dílo s bratrem Vilémem (1863-1912), který je považován za autora lyrických pasáží.

V našem pořadu nahlédneme prostřednictvím Roku na vsi do Habrůvky v době hodů a do Vávrova mlýna, kde se schyluje k osudové události.

Autoři a moderátoři pořadu Jiří Jilík a Markéta Lukešová

Ukázky z díla bratří Mrštíků:

Vladimír Doskočil a Pavlína Hejcmanová, Slováckého divadlo v Uh. Hradišti

Účinkují: Dětská cimbálová muzika Základní umělecké školy a Mužský sbor z Klobouk u Brna.

Skanzen, Areál lučních staveb, 23. června v 11,15 hodin.

Jiří Jaro