Pozvání na výstavu: Po stopách věrozvěstů

13.11.2015 17:04

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - S umělcovou představou o podobě velkomoravských kostelů ve Starém Městě Na Valách, v Uherském Hradišti–Sadech a na Modré, na hoře sv. Klimenta v Chřibech, v Mikulčicích, na Pohansku a v Rajhradě, ale také církevních památek spjatých s cyrilometodějskou tradicí na Slovensku, v Kopčanech, Trenčíně, Skalce u Trenčína, v Krásně, Ducovém, ve Skalici a některých dalších lokalitách, se mohou seznámit návštěvníci výstavy Po stopách věrozvěstů s podtitulem Misie v kontextech a souvislostech, která je od 13. 11. zpřístupněna v Jezuitském sklepě (náměstí Velké Moravy, Event centrum) ve Starém Městě. Malířem, který nesleduje pouze dokumentární věrnost památek, ale komponuje do kreseb i symbolické prvky odkazu cyrilometodějské misie, je Jozef Vydrnák z Dubnice nad Váhem; autory doprovodných textů jsou za slovenskou stranu Igor Zmeták ze Slovenské národní knihovny v Martině a za stranu moravskou Jiří Jilík z Centra slovanské archeologie MZM v Uherském Hradišti. Výstavu, která potrvá do 31. listopadu, připravilo ji Trenčínské osvětové středisko ve spolupráci s Městem Staré Město. (red)
Velehrad v kresbě Josefa Vydrnáka