Pouští se Zlínský kraj do dalšího finančního dobrodružství?

21.05.2020 07:08

Přinejmenším zlatou žílu nebo poklad nesmírné hodnoty musel objevit hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, když se opět pouští do dalšího finančního dobrodružství. Tentokrát jde o miliardovou investici do Kroměřížské nemocnice.
Na začátku května prosadil v krajském zastupitelstvu opět těsnou většinou jednoho hlasu výstavbu nové krajské nemocnice v Malenovicích. Podle jeho informací má stavba vyjít na osm miliard a údajně nebude problém ji ufinancovat. Jenže odborníci jsou jiného názoru a vážně pochybují o tom, že osm miliard na „nejmodernější nemocnici v Evropě“ bude stačit, spíše se přiklánějí k tomu, že kraj zaplatí podstatně víc.

Ale ani tvrzení odborníků hejtmana v jeho záměrech nepřesvědčilo. Odsoudil variantu rekonstrukce Krajské nemocnice T. Bati a jedním z mnoha důvodů bylo, že přece pacienty nelze léčit na staveništi.

Uplynulo několik dnů po jednání zastupitelstva a objevil se další velký projekt. Tentokrát se jedná o miliardovou investici do Kroměřížské nemocnice. A světe div se, zde už vadit nebude, že stavba bude probíhat za jejího plného provozu. Navíc se bude stavět po etapách, takže několik let. Zdá se, že kroměřížští pacienti jsou zřejmě odolnější, než zhýčkaní pacienti zlínské nemocnice.
Kroměřížanům nový monoblok upřímně přeji. Nemohu se ale zbavit dojmu, že zde něco nehraje. Vždyť právě z Kroměříže zaznívá nejvíce nesouhlasných hlasů proti stavbě nové krajské nemocnice a záměr investovat takové peníze v Kroměříži mě vede k domněnce, že se jedná o snahu zavřít ústa kritikům. Ať to stojí, co to stojí. Rád bych se mýlil a rád bych věřil, že hejtman jedná opravdu nezištně a v duchu jím proklamovaných tezí o zkvalitnění zdravotní péče pro všechny občany kraje bez rozdílu.
Stavba v Kroměříži by měla začít během dvou, tří let. Tedy zhruba stejně, jako v Malenovicích. Buď je to v souladu s nějakou dlouhodobou koncepcí, nebo součást nové strategie. V krajském měřítku se háže miliardami jako desetikorunami a přitom hejtman často zdůrazňuje, že se chová jako řádný hospodář. Ale řádný hospodář několikrát dobře uváží, kolik může investovat, a taky myslí na zadní kolečka. Nejedná bezohledně proti vůli četné veřejnosti. Nebo snad Jiří Čunek zatajil, že krajská pokladna je bezedná?

Vlastimil Langer