Potkávají se generace, dějí se zázraky

06.04.2022 15:29

OTROKOVICE - SENIOR Otrokovice se nově zapojuje do programu Povídej - organizace Mezi námi, o .p. s. „Cílem je šířit myšlenku propojení dvou světů prostřednictvím pravidelných setkání našich seniorů a dětí z MŠ Otrokovice Zahradní 1202 a Zahradní 1139,“ přiblížila Petra Chmelařová, manažerka pro PR, SENIOR Otrokovice, p. o.

Náplní těchto setkání budou výtvarné, hudební či pohybové aktivity, ale také čtení, vyprávění nebo oslavy různých svátků. Obsah setkání je vždy plánován s ohledem na schopnosti a dovednosti dětí i seniorů a je přizpůsobován aktuálním potřebám a možnostem.

Mezigenerační propojování přináší prospěch oběma stranám. Děti se učí úctě ke stáří, mají možnost se dozvědět něco o okolním světě, vyslechnout zkušenosti a názory z pohledu seniorů, ale také se učí poznat život v seniorských zařízeních.
„Na druhé straně je aktivován každodenní život seniorů. Dochází k přenosu radosti a energie, k inspiraci prožít něco nového a k chuti předat dětem své zkušenosti. Vzájemně se pak učí úctě, ohleduplnosti a mezigeneračnímu přátelství,“ dodala Petra Chmelařová.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Městský úřad Otrokovice