Poslanec Novák chce pro živnostníky a podnikatele záruční dobu dva roky, jako mají občané

27.11.2021 15:55

ZLÍN - Prodloužit záruční dobu na zboží zakoupené podnikateli na dva roky, stejně jako je tomu u běžných občanů, chce prostřednictvím jednoduché novely občanského zákoníku prosadit poslanec Marek Novák (ANO). Současný stav považuje pro podnikatele za diskriminační.
„Když v obchodě koupí třeba mobilní telefon soukromá osoba, má k dispozici dvouletou záruční dobu. Pokud podnikatel, běží mu pouze roční lhůta. Je tak vystaven nebezpečí, že při poruše zařízení po prvním roce provozu, bude nucen pořídit zařízení nové. Stejně jako podnikatelé, ani já nechápu, proč by měli být takto znevýhodněni. Navíc když potřebují tyto výrobky ke své obživě. Všichni přece musejí mít stejná práva,“ uvedl Novák.
Typický příkladem podobné situace je podle něj IT zboží. Nakoupíte-li nějaké softwarové řešení (počítačový program) včetně hardwaru (počítače), tak s vysokou pravděpodobností za hardware druhý rok provozu ručí někdo jinýnež ten, kdo jej vyrobil. Současná realita je postavená na ochotě firem a podnikatelských subjektů se dohodnout. Množí se ale případy, kdy výrobní firmy jsou stále méně ochotné garantovat podnikateli i „druhý“ rok a nechají jej na jeho vlastní náklady ručit koncovému uživateli.
Zejména u podnikatelských osob, které mají část své nabídky postavenou na prodeji zboží, například techniky, tedy jde často o existenční věc. Dostanou od dodavatelské firmy roční záruku, běžnému občanovi, který zboží koupí, ale běží klasické dva roky záruky. V tom okamžiku se podnikatel dostává do situace, kdy rok učí za zboží, které nevyrobil.
„Uvědomuji si, že současná doba klade na podnikatele a živnostníky obrovské množství povinností vyplývajících z podnikání. Proto je potřeba podnikatelské prostředí co nejvíce narovnat tak, aby normy nekomplikovaly život. Přicházím tedy s návrhem jednoduché novely Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Základním principem navrhované právní úpravy je poskytnout stejnou ochranu práva z vadného plnění podnikatelům uzavírajícím kupní smlouvu s prodávajícím podnikatelem, a to i v takovém případě, jedná-li se o koupi v rámci jeho podnikatelské činnosti,“ vysvětli podrobněji Marek Novák.
„Možnost ujednání, které zkracuje dobu pro uplatnění práv z vadného plnění pod zákonem stanovenou hranici dvaceti čtyř měsíců, má za následek potíže při obraně proti prodávajícímu v případě, že se na předmětu koupi ukáže vada a bezdůvodně znevýhodňuje jednu skupinu zákazníků (zejména drobné OSVČ) oproti jiné (spotřebitelům),“ uvádí v návrhu poslanec.
„Jde o možná drobnou, ale z dlouhodobého hlediska významnou pomoc menším podnikatelům. Cílem mého působení nejen v Hospodářském výboru, ale v Poslanecké sněmovně celkově, je a bude aktivní vyhledávání bílých míst v zákonech a nařízeních s cílem zajistit rovná práva a pomoci usnadnit podnikání OSVČ v České republice,“ zdůraznil Marek Novák na závěr.

Vlastimil Langer

Zdroj: Tisková zpráva

Foto: Facebook