Policisté zahájili preventivní kampaň Bezpečně u vody

12.07.2021 15:51

POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE - Uherskohradišťští policisté společně se Státní plavební správou Přerov vypluli v pátek 9. července na řeku Moravu, aby u vůdců plavidel kontrolovali, zda mají v pořádku potřebné doklady, zda dodržují vodní zákon, zákon o vnitrozemské plavbě a také jestli nejsou pod vlivem alkoholu.

„Cílem této celorepublikové preventivní kampaně s názvem Bezpečně u vody je předcházet protiprávnímu jednání a preventivně působit na všechny, kteří tráví čas na vodě, ve vodě či v jejím okolí, více na www.bezpecnedetstvi.cz/prevence,“ informovala Jitka Lysáčkováz Krajského ředitelství Policie ČR.

S policisty provádějícími dohled na Baťově kanálu nebo na řece Moravě v Otrokovicích anebo Spytihněvi se můžete setkávat během celých letních prázdnin.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Policie Zlínského kraje