Policisté pomáhají v boji proti onemocnění COVID -19

06.03.2021 07:11

ZLÍNSKÝ KRAJ – Za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 mezi okresy omezila vláda na dobu tří týdnů volný pohyb osob na území České republiky. S účinností do 21. března je tak všem osobám zakázáno opustit území okresu, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště. Stanoveny jsou výjimky ze zákazu, kterými jsou například cesta do zaměstnání, nezbytná cesta do zdravotnických zařízení, cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých. Na dodržování opatření dohlíží pracovníci Policie ČR, Městské policie, Celní správy ČR i Armády ČR.

„Policisté, celníci i vojáci nám pomáhají ve zvládnutí situace. Zlínský kraj je na tom z hlediska počtu nakažených koronavirem pořád nejlépe z celé republiky. Aby tomu tak zůstalo i nadále, potřebujeme co nejvíce omezit cestování lidí a snížit tím šíření nákazy z jiných krajů k nám. Policisté nám významně pomáhají v boji s pandemií, hlídají přechody mezi okresy a při kontrolách akceptují i čestné prohlášení s uvedením důvodu cesty. Snaží se lidem vysvětlovat vážnost situace a za to jim patří velký dík,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

„Pokud lidé potřebují cestovat mimo okres, kde mají bydliště, mohou se prokázat potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Prokázat se lze i pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým průkazem. Při cestách k lékaři a na úřady stačí čestné prohlášení s uvedením místa, času a cíle cesty. Využít lze vzory formulářů ze stránek Ministerstva vnitra: https://okresy.mvcr.cz/?“ připomněla Adéla Čuříková z oddělení komunikace a vztahů s veřejností. 
„Obrovský dík za pomoc v boji s koronavirem patří také všem zdravotníkům, kterým dochází síly, ale i na hranicích vlastního vyčerpání bojují za záchranu životů nás všech. Prosím, pomozme jim v tom. Respektujme nařízení, kterými můžeme zamezit šíření nákazy. Každý z nás může být záchranářem, a to doslova domácím záchranářem,“ dodal hejtman Radim Holiš.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj