Policie zřídila pro nelegální migranty registrační místo v Holešově

08.09.2022 08:22

HOLEŠOV - V souvislosti s vysokými počty zajištěných nelegálních migrantů tranzitujících zejména přes území našeho a sousedního Jihomoravského kraje vzniklo v v prostorách Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově registrační místo.
„Pochopitelně zřízení registračního místa předcházela důsledná komunikace nejen se zástupci školy samotné, ale především se zástupci dotčené samosprávy. Prvotní jednání se k tomuto tématu uskutečnilo 1. září za přítomnosti starosty města Holešov, který byl o záměru informován ze strany vedení Krajského ředitelství policie Zlínského kraje,“ uvedla policejní mluvčí Simona Kyšnerová.
Další jednání proběhlo v pondělí 5. září opět za přítomnosti nejvyšších představitelů holešovské samosprávy, kdy také poprvé zazněl požadavek na ucelenou informaci směřující k občanům, kterou Policie České republiky přislíbila vytvořit a dát k dispozici starostovi města k dalšímu využití. „Starosta Holešova se spolu s dalšími představiteli samosprávy účastnil úterního jednání a ukázek fungování registračního místa přímo v holešovské škole, kde opětovně obdržel maximum informací, tentokrát i od prvního náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha,“ řekla policejní mluvčí.
Policie České republiky se od začátku tohoto roku potýká s výrazným meziročním nárůstem tranzitní nelegální migrace přes naše území. Tento trend se zhruba od června ještě zvýšil a v současné době nepolevuje. Jde v naprosté většině odhalených případů o občany třetích zemí, nejčastěji o státní příslušníky Sýrie, u kterých s ohledem na aktuální vnitropolitickou a bezpečnostní situaci v jejich domovině existuje překážka k vycestování, tzn. mezinárodní právo neumožňuje jejich navrácení zpět do domovského státu.
„Občané se nemusejí bát.  Ačkoliv naše statistiky dokládají až několikasetprocentní meziroční nárůst počtu zajištěných nelegálních migrantů, ve statistikách kriminality se tato skutečnost v tuto chvíli nijak neprojevuje. Zároveň je nutné konstatovat, že Česká republika je i nadále tranzitní a nikoliv cílovou zemí pro výše uvedené cizince. O uvedeném svědčí mimo jiné i to, že ze strany těchto cizinců není téměř výhradně využívána možnost požádat o mezinárodní ochranu na našem území,“ ubezpečuje Simona Kyšnerová.
V reakci na aktuální vývoj situace policie namátkové organizuje kontroly v souladu se Schengenským hraničním kodexem, a to především v oblastech blízkých státní hranici se Slovenskem a také na významných silničních a železničních tazích ve vnitrozemí. „S ohledem na počty takto odhalovaných nelegálních migrantů, kteří přes naše území tranzitují, jsme od 1. září na území Jihomoravského a Zlínského kraje zřídili dvě registrační pracoviště. Tato pracoviště jsou dislokována v Břeclavi a v Holešově,“ řekla mluvčí.
Cizince, kteří nelegálně vstoupí na naše území, Policie ČR omezuje na osobní svobodě v souladu s právními předpisy. S každým zajištěným cizincem provádí administrativní úkony, a to včetně zjišťování a ověřování totožnosti a samozřejmě také nezbytné bezpečnostní prověrky. Pro účely další identifikace nejen ze strany českých orgánů tyto nelegální migranty dále vyfotografuje a zajistí také jejich otisky prstů.
„Na základě provedení výše uvedených úkonů jsou cizinci za naší asistence převezeni na vlakové nádraží Břeclav nebo Hulín, odkud naše území opustí nebo dále pokračují k vyřízení svého pobytu na území České republiky. Je vhodné zdůraznit, že po celou dobu provádění shora uvedených úkonů ze strany Policie České republiky jsou cizinci omezeni na osobní svobodě a v žádném případě nehrozí jakékoliv riziko ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti v místech registračních pracovišť,“ zdůraznila mluvčí.

Po provedení základních úkonů jsou občanům Sýrie vydány výjezdní příkazy s platností 30 dnů. Tito cizinci jsou dále poučeni, že s ohledem na skutečnost, že pochází z oblastí válečného konfliktu, se mohou dostavit na příslušné pracoviště k podání žádosti o legalizaci svého pobytu prostřednictvím víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky, nebo aby v uvedené době opustili území České republiky. Po dobu platnosti výše uvedeného víza má jeho držitel postavení legálně pobývajícího cizince na území České republiky.
„Osoby, které pocházejí ze státu, kam je možná realizace návratu, v souladu s právními předpisy taktéž zajišťujeme. Následně je umísťujeme do zařízení pro zajištění cizinců, odkud po provedení nezbytných úkonů organizujeme jejich návrat do vlasti. V případě cizince, který je tzv. nevyhostitelný (aktuálně státní příslušnost Afganistán a Palestina), bude, po provedení identifikačních úkonů, tomuto cizinci vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění o pobytu cizinců na území České republiky,“ dodala krajská policejní mluvčí.

Vlasti mil Langer
Zdroj: Policie Zlínského kraje
Ilustrační foto: Archiv SNZ