Podnikatelskými šampióny Zlínského kraje jsou obuvnice a producent informačních technologií

22.10.2021 13:08

ZLÍNSKÝ KRAJ - IBM Firma roku 2021Zlínského kraje je SATTURN HOLEŠOV zabývající se elektronickými komunikacemi a informačními technologiemi ve spojení s projekty v oblasti ochrany životního prostředí. Titul MONETA Živnostník roku 2021 Zlínského kraje získala obuvnice Eva Klabalová.
„Měla jsem v továrně štěstí na skvělé lidi, kteří mi velmi pomohli. Výsledkem jsou tenisky vyráběné lokálně ve Zlíně, s pomocí existujícího strojního vybavení, ze zbytkových a odpadních materiálů,“ řekla vítězná živnostnice Eva Klabalová.
Studovala design a technologii obuvi nejen v České republice, ale také v zahraničí. Své zkušenosti ze zahraniční pracovní praxe využívá v lokálním měřítku v tuzemsku s cílem zlepšit obuvnický průmysl, zefektivnit zajeté výrobní postupy, zlepšit ekonomickou situaci v regionu a udržet zde kvalifikované pracovníky. Současným cílem je vyrábět udržitelně takové produkty, aby jejich výroba měla minimální dopad na životní prostředí a minimalizovala se uhlíková stopa.  Díky inovativní technologii zpracování je každá teniska barevným unikátem.
„Gratulujeme paní Klabalové, která skloubila tradici Zlínského kraje se svou živností. Není pochyb o tom, že je dobře, že obuvnictví je stále výkladní skříní Zlínského kraje,“ okomentoval vítěze porotceLukáš Kresta z MONETA Money Bank.
Stříbro bere kominík Radim Míča. Na třetí příčku se probojovala Marcela Hrubošová vzdělávající děti a dospělé v oblasti financí a podnikání.
Vítězná firma SATTURN HOLEŠOV působí zejména v oboru elektronických komunikací a informačních technologií ve spojení s projekty v oblasti ochrany životního prostředí, které kladou důraz na zadržování vody v krajině a snižování znečištění vod povrchových i podzemních nekontrolovaným vypouštěním odpadních vod z bodových zdrojů. V oblasti elektroinstalací je ověřeným dodavatelem veřejného osvětlení a fotovoltaických systémů. Rodinný podnik působí na českém trhu již od roku 1992. 
„Hnacím motorem jsou pro nás od prvopočátku naše vize, které se nám úspěšně krok za krokem daří překlápět do reality,“ řekl jednatel společnosti Jaromír Tomšů. V současné době udává firma celorepublikový trend v oblasti decentrálního čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem.
„Blahopřeji vítězi, po právu mu náleží vítězství za nezpochybnitelný společenský přínos v oblasti podnikání, ekologie a inovací,“ zhodnotil volbu Václav Matula z IBM Česká republika.
Druhé místo mezi firmami obsadila společnost REMERX zabývající se výrobou ráfků. Bronzový stupínek patří společnosti Walmag Magnetics, která vyvíjí a vyrábí magnetické systémy určené k manipulaci při obrábění.
V doprovodné kategorii MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci to nevzdali a pracují dál, zvítězil Jaroslav Stržínek zabývající se montáží doplňků do osobních, dodávkových vozidel a traktorů.
Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží IBM Firma roku 2021 a MONETA Živnostník roku 2021 se uskuteční 7. prosince na pražském Žofíně.

Vyhlašovatelem soutěží je deník Hospodářské noviny vydavatelství Economia. Titulárním partnerem soutěže Živnostník roku je MONETA Money Bank. Titulárním partnerem soutěže Firma roku je IBM Česká republika. Hlavním partnerem soutěží Firma roku a Živnostník roku je Stavební skupina Eurovia CS. Partnerem soutěží je společnost EPSON. Partnerem krajských kol soutěží je Skupina ÚJV. Záštitu a odborný dohled zajišťuje Hospodářská komora ČR. Záštitu projektu dále poskytli hejtmanky a hejtmani krajů ČR. Zpracovatelem je analytická agentura Datank. Pořadatelem soutěží je agentura Communa.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj