Pocta Janu Jančovi

31.05.2022 07:44

VLČNOV - Před 156 lety se ve Vlčnově narodil novinář a spisovatel Jan Janča (1866-1928). Jeho memoárový seriál Z Jožkových zápisků, který vycházel v polovině 20. let minulého století na pokračování v brněnském listu Ruch, se stal hlavním motivem folklorně-literárního pořadu U nás ve Vlčnově, který 29. května připravili pro návštěvníky vlčnovských slavností s Jízdou králů místní folklorní soubory a sbory Čerešničky, Vlčnovjánek, Vlčnovjan, Vlčnovské búdové umělkyně, Mužský sbor Vlčnov a cimbálové muziky Čardáš a Litera. Jejich vystoupení bylo proloženo citacemi z uvedené práce, přibližující život slováckého Vlčnova v době autorova dětství, tedy v 70. letech 19. století.

Památku tohoto významného vlčnovského rodáka uctili ředitelka Klubu sportu a kultury ve Vlčnově Petra Kučerová Brandysová a autor pořadu U nás ve Vlčnově a člen Syndikátu novinářů Zlínského kraje Jiří Jilík položením kytice u pamětní desky na jeho domě v Rybářské ulici.

Jan Janča působil v 90. letech 19. století v uherskohradišťských Slováckých novinách, od počátku 20. století vydával v hlavním městě monarchie Vídeňský deník a po vzniku Československé republiky působil postupně v brněnských novinách Selské listy, Hlasy republiky, Svoboda a Ruch. Vedle toho působil ve funkci jednatele brněnské odbočky Syndikátu čsl. novinářů, byl předsedou Klubu žurnalistů v Brně a členem výboru Moravského kola novinářů.  Ve Vídni byl spoluzakladatelem Vídeňské rady československé a činovníkem spolku Komenský, který zakládal ve Vídni a Dolním Rakousku české školy.

V souvislosti se 155. výročím jeho narozeni byla v loňském roce místní knihovna ve Vlčnově přejmenována na Knihovnu Jana Janči. Ve fondu knihovny je také většina Jančových beletristických děl.

Text a foto: Jiří Jaro