Počet neziskových organizací ve Zlínském kraji stále stoupá

10.03.2021 14:04

ZLÍNSKÝ KRAJ - Během posledních deseti let přibylo ve Zlínském kraji 1567 nových nestátních neziskových organizací. „K 31. prosince 2020 bylo v regionu registrováno celkem 6715 neziskovek. Vyplývá to ze seznamu, který vypracoval Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou správou Českého statistického úřadu ve Zlíně,“ sdělila Helena Mráčková z oddělení komunikace a vztahů s veřejností.
„Registrované organizace mají sídlo ve Zlínském kraji, přičemž nejvíce z nich – 1033 – sídlí přímo v krajském městě Zlíně. Kromě toho na území kraje působí i další organizace se sídly mimo region,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast a neziskový sektor.
„Oblast neziskového sektoru je velmi dynamická a vytváří se na základě konkrétních potřeb občanů a komunit zejména v takových aktivitách, kterým stát nevěnuje dostatečnou pozornost, ale pro život společnosti mají nenahraditelný význam,“ dodala Hana Ančincová.
Seznam nestátních neziskových organizací je přístupný na portálu Zlínského kraje věnovanému neziskovému sektoru: neziskovky.kr-zlinsky.cz nebo na webu Zlínského kraje.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj