Otrokovičtí zastupitelé schválili dotace sportovcům

24.04.2021 07:03

OTROKOVICE - Sportovním klubům či spolkům schválili členové Zastupitelstva města Otrokovice dotace z programu na činnost v oblasti sportu. „Mezi osmnáct žadatelů byla rozdělena částka ve výši 7.349.300 korun. Dalšího bezmála půl milionu korun schválilišesti žadatelům z programu na mládežnický soutěžní sport,“ informovala tisková mluvčí otrokovické radnice Jana Raszková.
„V našem městě je široká základna sportovních odvětví, sportovních klubů, které vedou nové generace ke sportu. Proto si sportovní oblast zaslouží pozornost města. Podpora sportu je jednou z našichpriorit, a proto jsou každoročně pro sportovní kluby z rozpočtu města vyčleňovány významné finanční prostředky,“ uvedl Petr Ťopek, místostarosta města, který má sport ve městě ve své kompetenci.
Dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice v oblasti sportu jsou poskytovány žadatelům, kteří mají sídlo v Otrokovicích. „Dotace je určena na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s činností žadatele v oblasti tělovýchovy a sportu. Konkrétně na provozní náklady, cestovní náklady a další jako například startovné a vklady do soutěží, nákup sportovního materiálu, zdravotní prohlídky sportovců apod.,“ vyjmenovala Barbora Šopíková, vedoucí odboru školství a kultury. O dotaci z tohoto programu si zažádalo celkem 19 spolků, z čehož 18 splnilo požadovaná kritéria.
Účel Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice v oblasti mládežnického soutěžního sportu  jeomezen na podporu sportovních aktivit mládeže. Dotaci lze využít na cestovné, dopravu, ubytování a startovné na utkání a soutěže dětí a mládeže do 19 let, konané mimo území Otrokovic a náklady na trenéry dětí a mládeže do 19 let. 
„V určeném termínu nám bylo doručeno šest žádostí, z nichž všichni žadatelé splnili požadovaná kritéria. Těmto sportovním klubům byla rozdělena částka 499.700 korun,“ sdělila Barbora Šopíková.

Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Otrokovice
Ilustrační foto: Archiv SNZ