Otrokovice letos přispějí miliony sportovním a kulturním spolkům

22.02.2022 07:10

OTROKOVICE - Částku 9,1 milionů korun rozdělí v letošním roce město Otrokovice na podporu činnosti spolků působících v oblasti sportu a kultury. Dotace budou moci čerpat spolky sídlící a působící ve městě ze čtyř programů, které jsou zaměřeny na podporu vlastní činnosti spolků, rozvoj mládežnického sportu a na uspořádání jednorázových akcí.
„Prostřednictvím těchto dotačních programů chceme přispět ke zvyšování úrovně kulturní a sportovní činnosti zejména u dětí a mládeže v našem městě, k zajištění široké nabídky sportovních a kulturních akcí a aktivit. Celkovou alokaci těchto programů se nám přes úsporná opatření podařilo udržet na stejné úrovni, jako v minulých letech,“ uvedl otrokovický místostarosta zodpovědný za oblast sportu Petr Ťopek.

Dotační programy:
1. Činnost v oblasti sportu (alokace 7,35 mil. Kč). Z programu jsou podporovány především náklady na vlastní a pronajatá sportoviště a cestovní náklady sportovců, v menší míře také ostatní provozní výdaje přímo spojené se sportovní činností. Pro výši přidělené dotace hraje významnou roli početní zastoupení mládeže ve spolku.
2. Mládežnický soutěžní sport (alokace 1 mil. Kč). Z programu je podporována sportovní činnost mládeže do 19 let se zaměřením na úhradu nákladů spojených s jejich systematickou přípravou a následnou účastí na pravidelných nebo jednorázových soutěžích.
3. Sportovní akce (alokace 300 tis. Kč). Z programu jsou podporovány provozní výdaje na uspořádání sportovních akcí mimořádného významu s mezinárodní účastí konaných na území města.
4. Činnost v oblasti kultury (alokace 450 tis. Kč). Z programu jsou podporovány především náklady na zabezpečení odpovídajících podmínek umožňujících vlastní činnost spolků, a pro rozvoj jejich kulturních aktivit, především uspořádání akcí a aktivit ve městě.

Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Otrokovice
Foto: Archiv SNZ