Otrokovice budou žádat o dotaci na rekonstrukci knihovny

22.08.2022 08:11

OTROKOVICE - Možnost získat dotaci na obnovu městské knihovny si nechce nechat ujít vedení města. Otrokovičtí radní proto schválili projektový záměr Rekonstrukce a vybavení městské knihovny a podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
„Městská knihovna Otrokovice zahrnuje hlavní půjčovnu umístěnou na radnici a detašované pracoviště na Baťově. Vedle základní výpůjční služby poskytuje knihovna řadu dalších služeb jako je veřejný internet, informační a kopírovací služby. Pořádá besedy pro školy, přednášky a akce pro širokou veřejnost. Nově zavedla půjčování interaktivních knih určených pro nejmenší děti a v blízké době zprovozní i výpůjčku e-knih,“ uvedla Lenka Vaculová, tisková mluvčí městského úřadu.
„Přesto obě pracoviště knihovny jsou svým stávajícím prostorem i vybavením nedostačující a neplní funkci moderního kulturně-veřejného místa, které by si zasloužil každý občan. Zejména budova na Baťově vyžaduje značné úpravy,“ zdůvodnila potřebu revitalizace starostka města Otrokovice Hana Večerková.
Knihovna je významným společensko-kulturním stánkem města – místem odpočinku, vzdělávání a vzájemného setkávání. Ročně ji navštíví více než 30 tisíc uživatelů. Není bez zajímavosti, že se zde uskuteční 150 kulturních a vzdělávacích akcí určených zejména pro školy a školská zařízení. Nové prostory přilákají k trávení volného času všechny skupiny obyvatel města, a také umožní vznik nových služeb.
„Předpokládané celkové náklady odhadujeme ve výši 10 milionů korun. Dotace by mohla činit až 85%. Revitalizace by měla přinést zkvalitnění současných a zavedení nových služeb v návaznosti na nové modernější prostory, vytvoření moderního multimediálního centra určeného pro všechny cílové skupiny, dále také úsporu energie prostřednictvím revitalizace budovy na Baťově,“ uzavřela otrokovická starostka Hana Večerková.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto knihovny: Městský úřad Otrokovice