Ostrožská jezera nejsou určena k rekreaci a koupání

09.06.2024 13:29

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES - Blíží se čas letních prázdnin, dovolených a období dnů plných slunce a vysokých teplot, kdy množství lidí vyhledává trávení volného času u vody. Velmi oblíbeným místem, situovaným uprostřed Slovácka, se postupně stala oblast štěrkových jezer u Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu.
„V této souvislosti Vodoprávní úřad Městského úřadu Uherské Hradiště všechny návštěvníky Ostrožských jezer důrazně upozorňuje, že tato oblast slouží jako zásobárna pitné vody pro převážnou část obyvatel okresu Uherské Hradiště,“ uvedl Jan Pášma, tiskový mluvčí uherskohradišťské radnice.
Z důvodu preventivního zajištění ochrany tak významného vodního zdroje, vydal Odbor životního prostředí Magistrátu města Zlína dne 28. 1. 2021  opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves pod č. j. MMZL 72042/2019 OŽPaZ-99 s účinností od 12. 2. 2021. Tímto správním aktem stanovil rozsah ochranného pásma a činností, které by mohly vést k ohrožení tohoto vodního zdroje, a které jsou zde proto zakázány.  
„Mezi stanovené zákazy patří vjezd motorovými vozidly, táboření a stanování, provozování vodních sportů, ale i koupání osob a zvířat. Z Ostrožských jezer je ke koupání určeno pouze přírodní koupaliště Albatros,“ zdůraznil tiskový mluvčí.
Uvedená omezení jsou ze strany veřejnosti často přijímána s nepochopením a stanovenou ochranu vodního zdroje vnímají lidé jako příliš přísnou. Vodoprávní úřad přesto považuje za vysoce žádoucí, aby snaha o uchování jakosti a vydatnosti pitné vody z tohoto jedinečného zdroje, jakým Ostrožská jezera jsou, měla u veřejnosti do budoucna mnohem vyšší prioritu, než je zábava u vody.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Uherské Hradiště